برنج
امروز چهار شنبه 5/8/1395
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
شنبه / /

مدرسه در مزرعه كشاورز روستاي وليكرو د پشت- شهرستان بابلسر


اين روستا در دهستان خشكرود –بخش رود بست –شهرستان بابلسر قرار دارد داراي 113 خانوار مي باشد .از نظر كشاورزي داراي 163 هكتار زمين شاليزاري

اين روستا در دهستان خشكرود –بخش رود بست –شهرستان بابلسر قرار دارد داراي 113 خانوار مي باشد .از نظر كشاورزي داراي 163 هكتار زمين شاليزاري بوده و تعداد بهره برداران 85 نفر مي باشند.

امروز شنبه مورخه ي 17/1/1387 اولين جلسه مدرسه در مزرعه كشاورز، با حضور مهندس مهران زكريانژاد مسؤل ترويج شهرستان بابلسر – مهندس امير خيرالله پور رييس مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي شهيد اشرفي و جمعي از كشاورزان روستا در مسجد اين محل برگزار گرديد.

مهندس زكريانژاد در مورد مدرسه در مزرعه كشاورز و اهدا ف آن توضيحات لازم را ارائه نمودند. كشاورزان نيز كمي از مشكلات كود و سم را بيان کردند و مهندس خيرالله پور از عوارض مصرف بيش از حد سموم گفتند که چه اثرات خطر ناكي روي محيط زيست برجاي مي گذارد...

كشاورزان همگي با استقبال از جلسه مدرسه در مزرعه خواستار اجراي يافته هاي برنج در مزارع شاليزاري خود شدند.

از ويژگيهاي خاص اين روستا توليد برنج رتون مي باشد كه سابقه 5 الي 6 ساله دارد.تشکيل دومين جلسة کلاستشکيل دومين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين کلاس در تاريخ 20/1/87 در ساعت 5:30 در سر مزرعه با حضور پر شور کشاورزان ، با صلوات بر محمد آغاز و در ساعت 7:30 به اتمام رسيد .
افراد شرکت کننده در کلاس 27 نفر و متشکل بودند از 19 نفر از کشاورزان محترم روستاي وليک رودپشت و دهيار ابراهيم زاده ، جناب آقاي مهندس کريم باباجاني تسهيل گران : مهندس مهدي احمد پور و مهندس محمد رضا کاظم زاده و 4 تن از مهندسين ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني : سرکار خانم مهندس مريم مجاوري ـ سرکار خانم مهندس نسيم ملاکريمي ـ آقاي مهندس علي ياسري فر و آقاي مهندس موسي مير آقائي .
در ابتداي کلاس ، f.f.s و روش کاري آن ، توسط تسهيل گران براي افراد گروه تشريح شد . سپس با توجه به مقارن بودن زمان کلاس با عمليات خزانه گيري و داشت خزانه اولين موضوع پيشنهادي گروه جهت ، بحث و تجزيه و تحليل ، خصوصيات زمين مناسب براي خزانه بود که 10 مورد آن توسط افراد گروه بازگو و نوشته شود ، به ترتيب :
1 ـ قسمتي از زمين که مرغوب تر باشد و خاکش قوت بيشتري داشته باشد 2 ـ باد پناه باشد 3 ـ آب در رو داشته باشد 4 ـ مسطح باشد 5 ـ خاک آن سالم و بکر و عاري از علف هرز باشد 6 ـ خزانه کنار زمين اصلي باشد 7 ـ زمين آبگير نباشد 8 ـ جهت خزانه شمالي جنوبي باشد ( آفتابگير بودن ) 9 ـ جهت خزانه شرقي غربي باشد ( جهت باد منطقه ) 10 ـ کاه و کلش باقيمانده از سال قبل آتش زده نباشد .
که موارد 8 و 9 ( جهت خزانه ) به علت تضاد ، به رأي گيري در گروه کشيده شد . مورد 8 يعني جهت شمالي و جنوبي با 11 رأي نسبت به مورد 9 يعني شرقي غربي با 7 رأي پذيرفته شد . دومين موضوع پيشنهادي گروه ، انتخاب و تهيه بذر خوب و مناسب بوده که 11 مورد توسط افراد گروه گفته و نوشته شد به ترتيب :
1 ـ خالص باشد ( دلک نداشته باشد ) 2 ـ از بهترين نقطه زمين بذر انتخاب و گرفته شود 3 ـ از حاشيه زمين انتخاب نشود ( به خاطر علف هرز ) 4 ـ خوشه چين شود 5 ـ از کمباين مخصوص برداشت شلتوک استفاده شود . 6 ـ بذر انتخابي کاملاً رسيده باشد . 7 ـ حداقل هر 3 سال يکبار نوع بذر عوض شود 8 ـ بذر بايد خشک باشد 9 ـ دانه ها چاق تر ـ پرتر و سنگين تر باشد ( وزن هزار دانه ) 10 ـ در صورت داشتن برنج سفيد ، شلتوک بايد غربال شود 11 ـ به روش سنتي ، زمين زدن و لگد کوب کردن تهيه شود .
همة موارد توسط گروه پذيرفته و ثبت شد . در خاتمه به اتفاق همة اعضاء گروه از خزانه هاي يکي از کشاورزان عضو گروه که زمان بذر پاشي خزانه او 27/12/86 بوده ، بازديد بعمل آمده و مقداري از نشاء هاي خزانه بين اعضاء گروه توزيع و نشاء ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و محاسن و معايب آنها بازگو شد ، زمين حاج عيسي ابراهيم زاده پدر دهيار روستا ، که سر جادة اصلي بوده ، بعنوان پايلوت انتخاب گرديد . اين جلسه در ساعت 7:30 با صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام رسيد .

تشکيل سومين جلسة کلاس تشکيل سومين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين کلاس در تاريخ 27/1/87 در ساعت 18 در سر مزرعه با حضور گرم و سبز کشاورزان ، با صلوات بر رسول خدا آغاز و در ساعت 19:30 به اتمام رسيد .
افراد شرکت کننده در کلاس 25 نفر و متشکل بودند از 16 نفر از کشاورزان محترم روستاي وليک رودپشت وبا حضور دهيار محترم روستا آقاي ابراهيم زاده و آقاي مهندس کريم باباجاني و 5 تن از کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني : سرکار خانم سيده مريم مجاوري ـ سرکار خانم نسيم ملاکريمي ـ آقاي علي ياسري فر ـ آقاي علي اصغر احساني و آقاي موسي مير آقائي .
تسهيل گران : مهدي احمد پور ـ محمد رضا کاظم زاده
در ابتداي کلاس در ادامة بحث داشت خزانه اولين موضوع پيشنهادي گروه جهت بحث و تجزيه تحليل ، زمان و روش صحيح برداشتن نايلون از روي خزانه بود که 3 مورد آن توسط افراد گروه باز گو و نوشته شد . به ترتيب :
1 ـ زمان برداشتن نايلون قبل از طلوع آفتاب و صبح زود باشد . 2 ـ در زمان برداشتن نايلون بايد آب داخل خزانه باشد ( خشک نباشد ) 3 ـ چند روز مانده به برداشتن نايلون حتماً بايد ، ابتدا و انتهاي نايلونها را کمي بالا داد تا هوا دهي صورت بگيرد . همة موارد توسط افراد گروه پذيرفته و ثبت شد .
دومين موضوع پيشنهادي گروه ، کود دهي سرک خزانه بوده که 6 مورد توسط افراد گروه گفته و نوشته شد به ترتيب :
1 ـ بلافاصله بعد از برداشتن نايلون کود داده شود تا رشد متوقف نشود ( نظر کشاورز ) 2 ـ 3 ـ 4 روز بعد از برداشتن نايلون کود سرک داده شود ( جهت تقويت ريشه و استحکام نشاء ها ) نظر يکي از کارشناسان ناظر 3 ـ با توجه به وضع ظاهري نشاء ، کود سرک داده شود ( در صورت نياز ) 4 ـ استفاده از آب گل آلود که اين مورد به وسيلة آقاي احمد پور مورد آزمايش قرار گرفت و نتيجة مطلوب براي نشاء ها در خزانه حاصل گرديد . 5 ـ زمان کود دهي هوا آفتابي و گرم باشد 6 ـ جهت راحت کندن نشاء ها کود فسفات به صورت سرک داده شود ( جذب فسفات و تقويت نشاء ها ) که موارد 1 و 2 به علت تضاد ، به رأي گيري در گروه کشيده شد مورد 2 يعني مصرف کود سرک در 2 تا 4 روز بعد از برداشت نايلون با 14 رأي نسبت به مورد 1 با 3 رأي پذيرفته شد . در خاتمه با حضور همة افراد گروه سر مزرعه پايلوت طرح اجرائي مزرعه آموزشي تحقيقي گروه طراحي و جهت اجراء تقديم دهيار آقاي ابراهيم زاده شد . اين جلسه در ساعت 19:30 با صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام رسيد
تشکيل چهارمين جلسه تشکيل چهارمين جلسه کلاس f.f.s (مدرسه در مزرعه) روستاي وليکرودپشت،بخش رودبست بابلسر، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني.
اين کلاس در تاريخ 4/2/87 در ساعت 8 صبح در سر مزرعه آموزشي(پايلوت) با حضور سبز و چشمگير کشاورزان روستا با صلوات بر رسول خدا آغاز و در ساعت 11:30 به اتمام رسي

افراد شرکت کننده در اين جلسه 65 نفر و متشکل بودند از تعداد زيادي از کشاورزان زحمتکش روستاي وليکرودپشت با حضور گرم مقام محترم معاونت آموزش و تحقيقات سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران جناب آقاي مهندس فاتحي و رئيس دفتر ترويج و بهبود نظام هاي ترويجي جناب آقاي مهندس ريحانيان- آقاي مهندس گلابيان- آقاي مهندس بيگ نژاد- آقاي مهندس هومن- مديريت محترم شهرستان بابلسر آقاي مهندس عنايتي- مسئول ترويج مديريت بابلسر آقاي مهندس ذکريانژاد- آقاي مهندس کريم باباجاني- رئيس مرکز خدمات اشرفي اصفهاني مهندس خيرالله پور- مسئول ترويج مرکز خدمات اشرفي مهندس حسين نژاد- کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني: سرکار خانم سيده مريم مجاوري- سرکار خانم نسيم ملاکريمي- آقاي علي ياسري فر- آقاي موسي ميرآقايي، رئيس مرکز خدمات بهنمير آقاي مهندس فارسي و کارشناسان ناظر برنج بهنمير- رئيس مرکز خدمات فريدونکنار و کارشناسان ناظر برنج فريدونکنار.
تسهيل گران: مهدي احمدپور- محمدرضا کاظم زاده
در ابتداي کلاس با توجه به مقارن بودن با نشا موضوع پيشنهادي گروه جهت بحث و تجزيه تحليل، فاصله کاشت و تعداد خال نشا(گيد) بود که چهار گروه کلاس توسط سرگروه ها نظر پيشنهادي خود را اعلام کردند.
در نهايت تصميم براين شد که هر گروه نظر پيشنهادي و انتخابي خود را در مزرعه آموزشي(پايلوت) به صورت عملي اجرا کند

گروه اول به نام ( دشت سبز ) به سرگروهي ( عباس عزيزنژاد ) نشا تک خال را در سه کرت 6×4 به فاصله 20×20 و 25×25 و 30×30 اجرا نمود.

گروه دوم به نام ( طارم ) به سر سرگروهي ( سيد كاظم حسين نژاد ) نشا دو تا سه خال را در سه کرت 6×4 به فاصله 20×20 و 25×25 و 30×30 اجرا نمود.

گروه سوم به نام ( دنوج ) به سرگروهي ( حيدر قلي عليزاده ) نشا سه تا چهار خال را در سه کرت 6×4 به فاصله 20×20 و 25×25 و 30×30 اجرا نمود.

گروه چهارم به نام صلح سبز به سرگروهي سيده مريم مجاوري و عضويت آقايان کريم باباجاني- مهدي احمدپور- محمدرضا کاظم زاده- موسي ميرآقايي- علي ياسري فر- نسيم ملاکريمي- سرباز سازندگي ياسر خسروي نشا پنج تا هفت خال را در سه کرت 6×4 به فاصله 20×20 و 25×25 و 30×30 اجرا نمود.

تيمار پنجم کشت متعارف بود که توسط کل گروه انجام شد .
لازم به ذکر است که در دو تيمار تک خال و دو تا سه خال نشاهاي شش کرت اول قبل از کاشت در استاتر محلول بارور2 به مدت ده دقيقه قرار گرفتند و سپس نشا شدند.
در خاتمه اعضاي گروه از سخنان آقاي مهندس فاتحي و آقاي مهندس عنايتي استفاده لازم را بردند. اين جلسه در ساعت 11:30 دقيقه با صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام رسيد.

تشكيل جلسه پنجمکلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 10/2/87 در ساعت 18 در سر مزرعه با حضور 22 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ، مقام محترم رياست مرکز خدمات اشرفي ، مهندس خيرالله پور و 3 تن از سربازان سازندگي مرکز خدمات ، دهيار ابراهيم زاده و آقاي مهندس کريم باباجاني و 4 تن از کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني : سرکار خانم سيده مريم مجاوري ـ سرکار خانم نسيم ملاکريمي ـ آقاي علي ياسري فر ـ آقاي موسي مير آقائي .
تسهيل گران : مهدي احمد پور ـ محمد رضا کاظم زاده
در ابتداي کلاس موضوع پيشنهادي گروه جهت بحث و تجزيه تحليل ، زمان استفاده از علف کش نوع و مقدار آن در زمين اصلي بود که 9 مورد آن توسط افراد گروه بازگو و نوشته شد . به ترتيب :
1 ـ زمان برداشتن نايلون قبل از طلوع آفتاب و صبح زود باشد . 2 ـ در زمان برداشتن نايلون بايد آب داخل خزانه باشد ( خشک نباشد ) 3 ـ چند روز مانده به برداشتن نايلون حتماً بايد ، ابتدا و انتهاي نايلونها را کمي بالا داد تا هوا دهي صورت بگيرد . همة موارد توسط افراد گروه پذيرفته و ثبت شد .
دومين موضوع پيشنهادي گروه ، کود دهي سرک خزانه بوده که 6 مورد توسط افراد گروه گفته و نوشته شد به ترتيب :
1 ـ ( نظر کشاورز ) : 3 تا 8 روز بعد از نشاء ـ به مقدار 1 ليتر در 3/0 هکتار و ترجيحاً علف کش رنستار ، 2 تا 3 سانتي متر در زمين آب باشد . 2 ـ نظر کشاورز ( عزيز نژاد ) 3 تا 8 روز بعد از نشاء بسته به زمان آماده کردن زمين و بسته به نوع بافت خاک ، اگر خاک سبک باشد مقدار 1 ليتر در 5/0 هکتار ( 2 ليتر در هکتار ) و اگر بافت خاک سنگين باشد به مقدار 5/2 ليتر در هکتار ، از علف کش بواکلر استفاده مي کنند . 3 ـ ( نظر کشاورز ) 5/3 ـ 3 ليتر بوتوکلر ، 3 تا 8 روز بعد از نشاء 4 ـ ( نظر کشاورز ) : 5 روز بعد از نشاء ( زمانيکه علف هرز 2 برگي است ) از علف کش تاپ استار به مقدار 3 ـ 5/2 ليتر در هکتار استفاده مي کند . 5 ـ ( نظر کشاورز ) : 5 تا 8 روز بعد از نشاء از علف کش رنستار به ميزان 3 ليتر در هکتار استفاده مي کند . 6 ـ نظر تسهيلگر احمد پور : اصلاً علف کش مصرف نکنيم به دلايل : 1 ـ حفظ محيط زيست 2 ـ سلامت کشاورز . راهکار : کشت توأم و استفاده از اردک و ماهي 7 ـ ( نظر کشاورز ) : وجين دستي باعث بهسازي خاک و رشد بيشتر نشاء ها مي شود . 8 ـ ( نظر کشاورز ) : اگر در مراحل مختلف وجين دستي به خوبي انجام شود تخم علف هرز کم مي شود و شايد ديگر نيازي به استفاده از علف کش نباشد . 9 ـ ( نظر مهندس خيرالله پور ) : 3 تا 4 روز قبل از نشاء علف کش استفاده شود ريفيت ( پرتيلاکلر ) ـ بوتاکلر در اينهالت نشاء ها کمتر صدمه مي بينند و نتيجه بهتري گرفته مي شود .
دو نظر مورد بررسي قرار گرفت : 1 استفاده از علف کش 3 تا 8 روز بعد از نشاء ( 2 رأي ) 2 ـ استفاده از علف کش 5 تا 8 روز بعد از نشاء (7 رأي )
نوع علف کش انتخابي گروه به ترتيب : ريفيت ( پرتيلاکلر ) از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است بعلت مصرف کمتر ـ روي برنج تأثير منفي کمتري دارد بوتاکلر ـ رنستار
سپس همة اعضاء گروه به سر مزرعه پايلوت رفته و يک نفر از هر گروه به نمايندگي از طرف ديگر اعضاء داخل کرت ها شده و ارتفاع 3 بوته تصادفي در هر کرت را اندازه گرفته و اعلام و ثبت شد ، بوته هاي انتخابي نشانه گذاري شدند .
ميانگين ارتفاع بوته در فاصله كاشت 20 × 20 24-25-26 سانتيمتر است. در كرت وسط 27 ـ 26 ـ 25 سانتيمتر است.
كرت سوم24 ـ 26 ـ 24
ميانگين ارتفاع بوته به سانتي متر کرت اول 24 ـ 26 ـ 23 کرت دوم 25 ـ 27 ـ 24
کرت سوم 30 × 30 25 ـ 28 ـ 26
ميانگين ارتفاع بوته به سانتي متر 20 × 20 26 ـ 29 ـ 27 کرت دوم 24 ـ 29 ـ 26 کرت سوم 27 ـ 28 ـ 25
ميانگين ارتفاع بوته به سانتي متر کرت اول 18 ـ 20 ـ 28 کرت دوم 27 ـ 26 ـ 29

کرت سوم 31 ـ 30 ـ 30
در خاتمه همة اعضاء گروه به مزرعه کشاورز پيشرو حاج شهيد الله عزيز نژاد رفته ( مزرعه گردش ) و ايشان اطلاعات مزرعه خود را در اختيار گروه گذاشت :
مساحت زمين 3500 متر ـ تاريخ بذر پاشي 28/12/86 ـ 32 روز از بذر پاشي تا نشاء ـ در خزانه کود مرغي به صورت پايه ـ 3 تا خزانه 3 ×15 متر ـ بعد از گرفتن نايلون در هر خزانه 900 گرم کود اوره سرک ـ در خزانه مبارزه با بلاست و آفت ساقه خوار صورت نگرفت ـ تاريخ نشاء 31/1/87 ـ دو کرت در زمين به مساحت 10 ×10 متر ـ کرت اول 2 خال فاصله 20 × 20 ـ کرت دوم 3 خال فاصله 20 × 20 ـ بقيه زمين 3 تا 4 خال با فاصله 25 × 25 ـ در زمين اصلي : 25 کيلو کود سوپر فسفات تريپل ـ 25 کيلو پتاس ـ 80 کيلو اوره استفاده شد ـ در تاريخ 7/2/87 از علف کش پرتيلاکلر ( رينيت ) به مقدار 1 ليتر در 3500 متر زمين استفاده شد . اين جلسة کلاس در ساعت 20 با صلوات بر محمد به اتمام رسيد .
ششمين جلسةتشکيل ششمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مدرسه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 17/2/87 در ساعت 18 در سر مزرعه با حضور 25 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ، مقام محترم رياست مرکز خدمات اشرفي ، آقاي مهندس خيرالله پور ، دهيار ابراهيم زاده ، آقاي مهندس کريم باباجاني و 5 تن از کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني : سرکار خانم سيده مريم مجاوري ـ سرکار خانم نسيم ملاکريمي ـ آقاي علي اصغر احساني ـ آقاي علي ياسري فر ـ آقاي موسي مير آقائي . تسهيل گران : ـ محمد رضا کاظم زاده ـ مهدي احمد پور
در ابتداي کلاس موضوع پيشنهادي گروه جهت بحث و تجزيه تحليل ، زمان و مقدار مصرف مود و نوع کود بود که 6 مورد آن توسط افراد گروه بازگو و نوشته شد . به ترتيب :
1 ـ ( نظر کشاورز ) : 2 تا 3 روز قبل از نشاء 200 کيلوگرم اوره و 100 کيلو سوپر فسفات تريپل 2 ـ ( نظر کشاورز ) : 1 تا 2 روز قبل از نشاء ـ 100 کيلو سوپر فسفات تريپل و 200 کيلو اوره در مرحله اول ـ مرحله دوم : 15 روز بعد از نشاء بستگي به ميزان پنجه دهي نشاء دارد . جائي که پنجه دهي خوب باشد کمتر و جائي که پنجه دهي کم باشد بيشتر مي زند ، به ميزان حدوداً 50 کيلواوره در صورت نياز قبل از پنجه دهي داده مي شود .
3 ـ ( نظر کشاورز ) 5 تا 6 روز قبل از نشاء 100 کيلو اوره و 50 کيلو سوپر فسفات تريپل ، 40 تا 50 کيلوگرم اوره قبل از سر کشيدن به منظور تقويت و يکپارچه سرکشيدن . 4 ـ ( نظر کشاورز ): 200 کيلو اوره و 100 کيلو سوپر فسفات تريپل کود به صورت پايه به زمين داده مي شود و زمين را پره زده و 3 روز بعد نشاء مي شود . 5 ـ ( نظر کشاورز ) : 100 کيلو اوره و 50 کيلو سوپر فسفات تريپل قبل از نشاء ـ در صورت نياز 10 تا 15 کيلو اوره زمان وجين اول به زمين داده مي شود . 6 ـ ( نظر کشاورز پر محصول کار رقم خزر ) 100 کيلو تريپل و 100 کيلو اوره به صورت پايه داده مي شود و 10 تا 15 روز بعد از نشاء 100 کيلو اوره داده مي شود و 30 روز بعد از نشاء ، زمين را خشک کرده و بعد از يک هفته دوباره زمين را آب بسته و 100 کيلو اوره مي دهد .
علت زرد شدن نشاء : 1 ـ ضعف نشاء و کمبود کود ( نظر کشاورز ) 2 ـ بيماري بلاست خزانه قبل از نشاء
نظرات همه گروهها را بررسي و انجام آزمايش خاک براي تعيين بهترين زمان و مقدار مصرف کود بهترين و مهمترين عمل اعلام و ثبت شد .
کشاورزان محترم اشاره اي به کود پتاس نکردند که توسط تسهيلگر توصية شد که مورد قبول گروهها قرار گرفت و ديگر اينکه کود مرحله اي و به تدريج به زمين داده شود .
در پايان کشاورزان به داخل کرتهاي تيمار شده رفتند ( مزرعه گردش ) و عوامل ناشناخته را جستجو و بررسي کردند ـ مقايسة طول ريشه و ظاهر آن در دو حالت نشاء به صورت تک خال و متعارف : ( نظرات کشاورزان )
تک خال : طول ريشه 5/17 سانتي متر ـ ريشه هاي جاني بلند ـ شاداب ـ قوي ـ سفيد ـ کلفت
متعارف : طول ريشه 16 سانتي متر ـ ريشه ها نامرتب ـ تيره تر ـ سياه ـ نازک و کوتاه
اين جلسة کلاس در ساعت 20 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .
هفتمين جلسة کلاس تشکيل هفتمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مدرسه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 24/2/87 در ساعت 18 در سر مزرعه با حضور 49 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ، دهيار ابراهيم زاده ، آقاي مهندس کريم باباجاني و 4 تن از کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني : سرکار خانم نسيم ملاکريمي ـ سرکار خانم سيده مريم مجاوري ـ آقاي موسي مير آقائي ـ آقاي علي ياسري فر


تسهيل گران : مهدي احمد پور ـ محمد رضا کاظم زاده
درابتداي کلاس سرگروهها به اتفاق ديگر کشاورزان داخل کرتهاي تيمار بندي شده رفته و ضمن عمليات وجين و دست کشي خاک بستر کرتها به جستجوي عوامل ناشناخته پرداختند ، نمونه ها را جهت بررسي به بيرون از مزرعه آورده و مورد تجزيه و تحليل قراردادند . در تيمار 2 مربوط به گروه طارم با نشاء 2 الي 3 خال قبل از وجين از کود اوره به صورت سرک به ميزان 250 ـ 200 گرم در هر کرت 4×6 متر مربع استفاده گرديد
يک نشاء از تيمار 1 به صورت تک خال کشت شده بود توسط گروه دشت سبز از مزرعه خارج و مورد بررسي گروه و ديگر گروهها قرار گرفت که کشاورزان نظرات مختلفي در مورد آن داشتند اين نشاء که 2 پنجه جاني نيز داشت ساقة اصلي آن به نظر مشکوک مي رسيد برگها کمي به زردي متمايل ، پشت برگها نوارهاي موازي کوچک و سفيد رنگ و بعضي ها سوراخ شده و روي ساقه هم ملائم وجود لارو ريز کرم ساقه خوار مشاهده مي شد . بعضي از کشاورزان نظر به سوختگي و کود گرفتگي دادند ، بعضي ها هم معتقد بودند که علف کش آن را سوزانده ، بعضي هم اعتقاد به بيماري بلاست داشتند ، تعداد بيشتر کشاورزان وجود آفت کرم ساقه خوار را تأييد کردند . اين موضوع توسط تسهيلگران مورد بررسي بيشتر قرار گرفت و وجود کرم ساقه خوار با دلايل کافي توسط کلية افراد گروهها پذيرفته شد


در خاتمه اين جلسه بعلت حضور زياد کشاورزان و به پيشنهاد اعضاء گروهها ، گروه ديگري بنام کاله تشکيل و به ديگر گروهها اضافه شد ، بدينوسيله چارت کلي به شرح زير مي باشد .گروه 1 : تيمار تک خال ـ نام گروه : دشت سبز ـ سر گروه : عباس عزيز نژاد ـ اعضاء رضوان عزيز نژاد ـ جانعلي آقا بزرگي ـ فتحعلي آقا بزرگي ـ شهيدالله عزيز نژاد ـ ذبيح الله عزيز نژاد .


گروه 2 : تيمار 2 الي 3 خال ـ نام گروه : طارم ـ سرگروه : سيد محمد حسين نژاد ـ اعضاء : سيد کاظم ـ سيد عسگري ـ سيد احمد ـ سيد محمد ـ سيد رضا حسين نژادگروه 3 : تيمار 3 الي 4 خال ـ نام گروه : بحر خزر ـ سرگروه : حيدرقلي عليزاده ـ اعضاء : سيد فتاح ابراهيم نژاد ـ سيد مهدي ابراهيم نژاد ـ خانقاه ابراهيم زاده ـ عيسي ابراهيم زاده ـ فيروز عليزادهگروه 4 : تيمار 5 الي 7 خال ـ نام گروه : صلح سبز ـ سرگروه : سيده مريم مجاوري ـ اعضاء : مهدي احمدپور ـ کريم باباجاني ـ محمد رضا کاظم زاده ـ موسي آقايي ـ علي ياسري فر ـ نسيم ملا کريمي ـ علي اصغر احسانيگروه 5 : کشت متعارف ـ نام گروه : کاله ـ سرگروه : مير رمضان حسين نژاد ـ اعضاء : حسين عليزاده ـ مير محمد علي حسيني ـ علي اصغر يحيي زاده ـ سيد باقر حسين نژاد ـ ابراهيم عليزاده
اين جلسة کلاس در ساعت 20 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .هشمتين جلسة
تشکيل هشمتين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 31/2/87 در ساعت 18 در سر مزرعه با حضور 45 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ، دهيار ابراهيم زاده ، مسئول ترويج شهرستان بابلسر آقاي مهندس مهران ذکريا نژاد ،آقاي مهندس کريم باباجاني و 5 تن از کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني : سرکار خانم نسيم ملاکريمي ـ سرکار خانم سيده مريم مجاوري ـ آقاي علي اصغر احساني ـ آقاي موسي مير آقائي ـ آقاي علي ياسري فر
تسهيل گران : مهدي احمد پور ـ محمد رضا کاظم زاده


درابتداي کلاس سرگروهها به اتفاق ديگر کشاورزان به داخل مزرعة آقاي عزيز نژاد که در تاريخ 2/2/87 نشاء شده بود رفتند مزرعه گردشي و پروانة آفت کرم ساقه خوار ـ لارو و دستجات تخم را روي بوته ها از نزديک مشاهده کردند . پس تعدادي از ساقه هاي آلوده به کرم ساقه خوار را از زمين خارج و با پيشنهاد همة اعضاء گروهها کرم ساقه خوار بعنوان موضوع بحث اين جلسه ، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت .
ابتدا يکي از کشاورزان گروه دشت سبز نظريات و داشته هاي خود را در مورد سيکل زندگي کرم ساقه خوار براي ديگران بازگو کرد وي در ادامة گفته ها ي خود چنين گفت که کرم ساقه خوار زمستان را به صورت لارو در علف هاي هرز حاشية مزرعه مي گذراند در فروردين ماه که هوا روبه گرمي مي رود تغذيه لارو از علف هاي هرز حاشيه مزرعه شروع مي شود و بعد تبديل به شفيره و نهايتاً پروانه مي شود ، که اين پروانه ها در خزانه هم مشاهده مي شوند ، وي اظهار داشت که اگر مبارزه قبل از نشاء و در خزانه صورت گيرد بسيار نتيجه بخش و مفيد خواهد بود . اين موضوع مورد بحث گروهها قرار گرفت و بعضي از کشاورزان معتقد بودند با توجه به اينکه سمپاشي صورت مي گيرد آفت از بين نمي رود ، که سم مصرفي و ميزان آن توسط تسهيلگر کاظم زاده مورد بررسي قرار گرفت و معلوم شد که مقدار آب مصرفي 2 برابر استاندارد بوده است و در نتيجه سم پاشي خزانه تأثير چنداني نداشته است . اين کشاورز همچنين گفت که خسارت اصلي را لارو مي زند چون به درون ساقه نفوذ مي کند . پروانه ها جفت گيري کرده و تخم گذاري مي کنند و دوباره تبديل به لارو مي شوند . کشاورز ديگري از گروه طارم گفت که پروانه پشت برگ و در انتهاي برگ تخم گذاري مي کند و دليل آن را هم محافظت تخم از شرايط آب و هوايي ، آفتاب و .... ذکر نمود . پس تجزيه و تحليل موضوع اين جلسه توسط تسهيلگران کامل شد و همة کشاورزان دانستند که زمانيکه لارو کوچک بوده و قدرت ورود به درون ساقه را ندارد از پارانيشم بافت برگ تغذيه مي کند و خطوط سفيد رنگ روي برگها دليل اين موضوع مي باشد لارو کمي بزرگتر شده در نهايت از بند اول وارد ساقه مي شود و از آن تغذيه مي کند .
در خاتمه کلاس به پيشنهاد کشاورزان باز به مزرعه گردش پرداخته و ساقه هايي که در آن علائم آفت ساقه خوار مشاهده مي شد را شناسايي و از مزرعه خارج کردند .
اين جلسة کلاس در ساعت 20 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .

تهيه : کارشناس ناظر سيده مريم مجاوري

تنظيم : تسهيل گر محمد رضا کاظم زاده

تشکيل نهمين جلسة تشکيل نهمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 7/3/87 در ساعت 18 در سر مزرعه با حضور 52 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ( 25 نفر از اعضاي اصلي گروهها و 27 نفر از کشاورزان مشتاق حضور در کلاس )،مسئول طرح f.f.s سازمان جهاد کشاورزي استان : آقاي مهندس بيگ نژاد ، مسئول ترويج شهرستان بابلسر آقاي مهران ذکريا نژاد ،آقاي مهندس کريم باباجاني ، تسهيلگر : مهدي احمدپور ـ دهيار ابراهيم زاده و 5 تن از کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني
درابتداي کلاس 3 گروه : دشت سبز ـ بحر خزر ـ طارم به طور مجزا و به صورت حرکت دشتباني به داخل مزرعه رفته ( مزرعه گردش ) و عوامل مختلف و ناشناخته از جمله ساقه هاي آلوده به آفت ساقه خوار و کرم سبز برگخوار و غيره را شناسائي و مورد بررسي قرار دادند . در کنار عوامل ناشناخته و بارز ، عواملي که کشاورزان روي آن نظرهاي مختلفي داشتند هم از مزرعه خارج گرديده و مورد بحث و بررسي قرار گرفتند . به هر کدام از گروهها 10 دقيقه وقت داده شد تا روي نمونه هائي که از مزرعه خارج کردند بحث کرده و نهايتاً از هر گروه يک نماينده انتخاب شده و نظرات گروهها و يافته هاي خود را به اطلاع جمع رساندند .
نمايندة گروه طارم : آقاي سيد محمد حسين نژاد ـ وي در مورد ساقه هاي آلوده به آفت ساقه خواري که در دست داشت صحبت نمود ابتدا نحوة تشخيص اين ساقه ها را براي ديگران چنين توضيح داد که رنگ ساقه هاي آلوده زرد شده ـ برگها پيچيده و آن ساقه نهايتاً خشک مي شود . پس ساقه هاي آلوده را باز کرده و لاروهاي آفت درون آن را به ديگران نشان داد . به نظر آقاي حسين نژاد ، براي مبارزه با آفت کرم ساقه خوار مي توان سمپاشي کرد و ايشان تنها راه مبارزه با آفت را در سمپاشي مي دانست .
نمايندة گروه بحر خزر : آقاي حيدر عليزاده ـ روي بوته هاي آلوده به آفت بحث کرده و براي مبارزه با آفت هم تنها راه ممکن را سمپاشي دانست .
نماينده گروه دشت سبز : آقاي عباس عزيز نژاد ـ در مورد دوره زندگي آفت ساقه خوار و اينکه از کجا مي آيد بحث نمود ، به نظر وي زمستانگذراني آفت لاي علفهاي هرز حاشية مزرعه است و وقتي هوا رو به گرمي مي رود فعاليت آفت شروع شده و با انجام تغذيه از علف هاي هرز کامل تر شده و تبديل به شفيره و پروانه مي شود ، پروانه به منظور حفاظت پشت برگ ها شروع به تخمگذاري کرده و بعد از چند روز لاروها ديده مي شوند وقتي ريز هستند از بافت برگ تغذيه مي کنند و بعد از اينکه به اندازة کافي رشد کردند وارد ساقه مي شوند . آقاي عزيزنژاد يکي از راههاي مبارزه با آفت را در از بين بردن علفهاي هرز حاشية مزرعه و جمع آوري کاه و کلش و آتش زدن آن خارج از مزرعه در فصل پائيز دانستند .
نهايتاً آقاي شهيدالله عزيزنژاد به نمايندگي از کلية کشاورزان و گروهها اين نظر را داشتند که يکي از راههاي مبارزه با آفت در مزرعه که مصرف سم را نيز کم مي کند ، استفاده از شکارگرهاي طبيعي از جمله عنکبوت است که تار آن پروانه آفت را به درون خود کشيده و آن را از بين مي برد .
ذبيح الله عزيزنژاد : اين نظر را داشتند که زود آماده کردن زمين و شخم پاييزه و آب تخت کردن آن در از بين بردن آفت بسيار مؤثر است .
آقاي سيده کاظم حسين نژاد : اين نظر را دادند که گذاشتن تلة فانوس در تعيين زمان حداکثر جمعيت پروانه ها و در نتيجه تعيين زمان سمپاشي و حتي کم کردن آفت ساقه خوار بدون پمپاشي بسيار مؤثر است .
سيد رضا حسيني : استفاده از اردک را در مزرعه براي مبارزه با آفت و علفهاي هرز مفيد دانستند .
در خاتمه نتيجه گيري نهائي اين جلسه کلاس f.f.s
1 ـ شخم پائيزه و آب تخت کردن 2 ـ از بين بردن علفهاي هرز حاشية مزرعه
3 ـ سبک سنگين کردن بذر ( به منظور داشتن بذر قوي ) 4 ـ تنگ پاشيدن بذر و کم کردن مقدار آن در هکتار تا 30 کيلو به منظور پرورش نشاء هاي قوي 5 ـ هم زمان نشاء کردن
6 ـ استفاده از حشرات مفيد ( با دانستن زمان صحيح تخم ريزي پروانه استفاده از حشرات مفيد در کاهش و کنترل جمعيت آفت خيلي مهم است که سمپاشي اين حشرات مفيد را از بين مي برد .
7 ـ بعد از مشاهدة آفت در مزرعه با توجه به ميزان آلودگي آفت به مبارزه بپردازيم .
اين جلسة کلاس در ساعت 20 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .
تهيه وتنظيم :تسهيلگر بخش کشاورزي سيده مريم مجاوري

تسهيلگر بخش کشاورزي محمد رضا کاظم زاده

دهمين جلسة تشکيل دهمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 21/3/87 رأس ساعت 18 در مزرعه با حضور 34 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ( 25 نفر از اعضاي اصلي گروهها و 9 نفر از کشاورزان مايل به حضور در کلاس ) ، آقاي مهندس کريم باباجاني ، دهيار محترم روستا آقاي ابراهيم زاده و کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني خانم مريم مجاوري ـ خانم نسيم ملاکريمي ـ آقاي علي اصغر احساني و آقاي موسي مير آقايي تشکيل شد .


موضوع مورد بحث : بيماري بلاست
ابتدا اعضاي گروهها به داخل مزرعه رفته و به گردش پرداختند و بوته هايي که علائم بيماري بلاست در آنها مشهود بود را خارج کرده و مورد بررسي قراردادند نهايتاً از هر گروه يک نماينده انتخاب شد و نظرات گروهها و يافته هاي خودشان را به اطلاع جمع رساندند .
نمايندة گروه دشت سبز : آقاي عباس عزيزنژاد ـ به نظر آقاي عزيزنژاد عوامل ايجاد بلاست عبارتند از 1 : حبس آب در مزرعه ( عدم سَراو بن او يا پنجي آب دادن ) 2 ـ ضعيف بودن نشاء 3 ـ مصرف زيادي کود اوره 4 ـ نامساعد بودن هوا 5 ـ علفهاي هرز حاشية مزرعه 6 ـ کم کردن مصرف کود فسفات و جايگزين کردن کود پتاس .
ايشان رعايت عوامل گفته شده را در مبارزه با بيماري بلاست مؤثر دانستند .
نمايندة گروه بحر خزر : آقاي حيدر عليزاده ـ عوامل ايجاد بلاست را در 1 ـ گرماي هوا و رطوبت بالاي هوا (شرجي بودن ) 2 ـ مصرف زياد کود 3 ـ استفاده از ارقام محلي که به بلاست حساسترند 4 ـ تعداد خال زياد در نشاء ( پُرگيد ـ اَمس ) 5 ـ عدم استفاده از کود پتاس 6 ـ عدم استفاده به موقع از کود اوره 7 ـ استفاده از بذر آلوده و ضد عفوني نکردن بذر
8 ـ خارج نکردن نشاء هاي اضافي بعد از نشاء کاري از مزرعه دانستند و راه مبارزه با بيماري علاوه بر رعايت موارد گفته شده در سمپاشي با قارچ کش عنوان کردند .
نماينده گروه طارم : آقاي سيد محمد حسين نژاد ـ در مورد عوامل ايجاد بيماري بلاست موارد گفته شده توسط گروههاي ديگر را قبول داشته و در مورد راههاي مبارزه با بلاست 1 ـ خال نشاء کم و فاصلة بيشتر براي نشاءها 2 ـ زمان صحيح مصرف کود اوره را مؤثر دانستند .
در پايان آقاي عليزاده به نمايندگي از کلية گروهها در مورد مبارزه با بيماري بلاست علاوه بر رعايت موارد فوق اين نظر را دادند که در صورت احتمال ابتلا به بيماري بلاست در مزرعه سم پاشي به موقع و مناسب با يکي از قارچ کشها در پيشگيري از اين بيماري بسيار مؤثر است .
در خاتمه نتيجه گيري نهايي از اين جلسه کلاس f.f.s به شرح زير است :
1 ـ مصرف زياد کود اوره و رعايت نکردن زمان صحيح مصرف آن 2 ـ عدم استفاده از کود پتاس 3 ـ نشاء ضعيف و لاغر 4 ـ عدم ضد عفوني بذر 5 ـ شرايط آب و هوائي 6 ـ پرگيد نشاء کردن ( تعداد زياد بوته در کپه ) 7 ـ خارج نکردن دسته هاي نشاء اضافي بعد از نشاء کاري از مزرعه 8 ـ حبس آب در مزرعه 9 ـ دير نشاء کردن 10 ـ سنگين بودن بافت خاک 11 ـ نوع آب مصرفي ( در زمينهائي که در آنها از آب چاه استفاده مي شود علائم بيماري بلاست مشهود تر است )
اين جلسة کلاس در ساعت 20 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .تشکيل يازدهمين جلسة تشکيل يازدهمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 28/3/87 رأس ساعت 10 سر مزرعه با حضور 45 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ( 25 نفر از اعضاء گروهها و 20 نفر از کشاورزان مايل به حضور در کلاس ) ، آقاي مهندس کريم باباجاني ، دهيار آقاي ابراهيم زاده و کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني خانم مريم مجاوري ـ خانم نسيم ملاکريمي ـ آقاي علي ياسري فر و آقاي موسي مير آقايي و کارشناسان مرکز خدمات فريدونکنار : خانم رقيه رحماني ـ خانم مرضيه حيدر قلي زاده ـ آقاي مهرداد پور عزيزي ـ آقاي رضا صالحيان و آقاي اسماعيل حسيني تشکيل شد .

در اين جلسه گروهي اعزامي از استان کرمانشاه به عنوان ميهمان حضور داشتند . با حضور :
آقاي محمد شريفي مقدم : مجري و هماهنگ کننده پروژه ملي ipm/ffs
آقاي ابوالفضل ريحاني : کارشناس مسئول برنج وزارت ترويج ، آقاي فرشيد کرکودي : هماهنگ کنننده استاني پروژه ، آقاي فرزاد جليليان : عضو کميته راهبردي استان ، آقاي قباد محمد پور : تسهيلگر سايت مرکزي کرند غرب ، آقاي فرشاد محمدي : تسهيلگر سايت مرکزي گهواره ( شهرستان کرند ) ، خانم الهام مهتابي : هماهنگ کننده استاني ، تسهيلگران ، خانم جماله گلالي : تسهيلگر سايت 7 کرند غرب ، خانم سارا رنجبر : تسهيلگر سايت 6 کرند غرب ، آقاي منصور صفري : تسهيلگر سايت 9 کرند غرب ، آقاي کيومرث شير خاني : باغدار شهرستان دالاهود و آقايان عزيز مراد کشمشي ، حسن کاشاني ، علي حسيني و شهرام اختياري از باغداران کرند غرب .
موضوع مورد بحث : دلک يا بيماري بوته ميري ؟
ابتدا اعضاي گروه داخل مزرعه رفته و بوته هايي که علائميمثل بلند قدي ، لاغري ، زردي و خشکيدگي در آنها مشهود بود را خارج کرده و مورد بررسي قراردادند نهايتاً از هر گروه يک نماينده انتخاب شد و نظرات گروه و يافته هاي خود را به اطلاع جمع رساندند .
نمايندة گروه طارم : آقاي سيد محمد حسين نژاد ـ به نظر ايشان بوته هايي که در مزرعه علايم بلند قدي ـ لاغري و نهايتاً زردي و خشکيدگي را دارند آلوده به بيماري بوته ميري هستند که به بار نمينسينند ( چگو مي شوند ) و در بندهاي اول و دوم داراي ريشه هاي نابجا هستند . ايشان راه مبارزه به آن را در ضد عفوني کردن اوليه بذر دانستند .
نمايندة گروه دشت سبز : آقاي عباس عزيز نژاد ـ به نظر ايشان بوته هايي که اين علايم را دارند آلوده به بيماري بوته ميري هستند که بلندتر از بوته هاي ديگرند و خشک مي شوند .
دلايل ايجاد بوته ميري از نظر ايشان عبارتند از : 1 ـ ضد عفوني نکردن بذر 2 ـ مصرف زياد کود اوره در پايه ( بنه کود ) 3 ـ ارتفاع زياد آب 4 ـ مصرف نکردن کود پتاس 5 ـ عدم تهويه آب ( سر او ـ بن او نکردن ) به نظر آقاي عزيزنژاد راههاي مبارزه با بيماري بوته ميري 1 ـ خشکاندن مزرعه 2 ـ استفاده از کود پتاس 3 ـ تهويه مناسب آب است
نماينده گروه کاله : آقاي حسين عليزاده ـ به نظر ايشان بوته هاي که نسبت به بوته هاي ديگر از نظر قد بلند ترند به خوشه ميروند ولي سالم نيستند و دانه آنها کامل نمي شود ، دلک هستند .
در خاتمه نتيجه گيري نهايي اين جلسه کلاس f.f.s به شرح زير است :
1 ـ علايم موجود در بوته ها بيماري است نه دلک يا بذر غير همگون 2 ـ بوته هاي آلوده به بيماري ژيبرلا ( پوسيدگي طوقه ) ساقه بلند تر ـ کم رنگتر ـ باريکتر ـ ريشه ها تيره رنگ ـ داراي لکه هاي قهوه اي در محل طوقه و ريشه هاي نابجا در بندهاي اول و دوم است . 3 ـ بوته هاي آلوده بعضي در زمان نشاء يا بعد از نشاء ميميرند و بعضي تا خوشه هم ميروند ولي کامل نمي شوند و پولک ميمانند .
راه مبارزه با اين بيماري در مزرعه : 1 ـ خشکاندن 2 ـ تهويه مناسب آب 3 ـ حذف ساقه هاي آلوده و خارج کردن از مزرعه .
راههاي پيشگيري از اين بيماري 1 ـ ضد عفوني کردن بذر تا 24 ساعت در محلول کار بوکسين تيرام 5/2 در هزار + بنوميل 5/2 در هزار يا محلول سلست و تريفمين 2 در هزار 2 ـ مصرف مناسب کود پتاس 3 ـ کاهش مصرف اوره در پايه و سرک 4 ـ خشکاندن مزرعه 5 ـ تهويه مناسب آب مزرعه است .
در ادامه تسهيلگر آقاي کاظم زاده با معرفي کلي اين طرح و اجراء آن در روستاي وليک رود پشت و کارهاي انجام شده تا اين زمان توسط اعضاي گروهها در کرتهاي آزمايشي به سئوالات ميهمانان و گروه اعزامي از استان کرمانشاه پاسخ داد .
در خاتمه آقاي شريفي مقدم در مورد پروژه ipm/ffs و مسائل موجود در کشت برنج که شامل آفت ساقه خوار ـ آفت برگخوار ـ بيماري بلاست ـ بيماري بوته ميري ـ آزولا و علف هاي هرز مزرعه کلياتي را بيان کردند .
همچنين بازديدي از مزرعه توليد محصول سالم ( کشت اورگانيک ) آقاي مهندس کريم بابا جاني انجام گرفت که ايشان توضيحات لازم را به ميهمانان و اعضاي گروه دادند .
اين جلسة کلاس در ساعت 30 : 12 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .
بازديد گروه از مزرعه برنج سالم 28/3/1387 ساعت 30/12 دقيقه تهيه : تسهيلگر بخش کشاورزي سيده مريم مجاوري

تنظيم : تسهيلگر بخش کشاورزي محمد رضا کاظم زاده
تشکيل دوازدهمين تشکيل دوازدهمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 4/4/87 رأس ساعت 18 سر مزرعه با حضور 22 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ( 16 نفر از اعضاء گروهها و 6 نفر از کشاورزان مايل به حضور در کلاس ) ، آقاي مهندس کريم باباجاني ، دهيار آقاي ابراهيم زاده و کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني خانم مريم مجاوري ـ خانم نسيم ملاکريمي ـ آقاي علي ياسري فر و آقاي موسي مير آقايي و با حضور آقاي دکتر اويسي از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي تهران و همسر محترمه .
در ابتدا آقاي دکتر اويسي با معرفي خود و بيان فعاليت کاري خود ، در مورد کشاورزي پايدار و توليد محصول سالم مطالب مفيدي را بيان نموده و راه نجات بشر و حفظ محيط زيست را در هر چه کمتر مصرف نمودن کود و سم دانستند در خاتمة صحبتهاي خود با طرح سئوالي از کشاورزان کلاس نظر ايشان را در مورد اين مسئله حساس و مهم جويا شدند .
نگرش کشاورزان در مورد پروژه ipm/ffs چيست ؟
آقاي علي اصغر علي تبار : از کشاورزان علاقمند به اين فعاليت که براي اولين بار در اين کلاس شرکت کردند از روستاي دوغيکلا ، نظر ايشان در مورد حضور در اين جلسه اين است که ميخواهند با شيوه هاي نوين کشاورزي آشنا شوند .
آقاي محمد حسين نژاد : هدف از شرکت در کلاس آموزش شيوه هاي نوين براي هزينه کمتر در کار کشاورزي و دستيابي به در آمد بيشتر است که حضور در کلاس و استفاده از تجربيات کشاورزان ديگر براي تحقق اين هدف مؤثرند . به نظر ايشان شرکت در کلاس و تبادل نظر باعث شده حدود 80 ـ 70 درصد در هزينه هاي سمپاشي اين فصل زراعي ايشان صرفه جوئي شود . وي همچنين بيان نمود که در سالهاي گذشته تا اين زمان 2 تا 3 بار سمپاشي مي کرده که امسال تا اينجا هيچ سمي مصرف نکرده است .
سيد باقر حسين نژاد : در ارتباط با نحوة صحيح نشاء و رعايت فاصلة نشاء کاري ، مصرف درست سم و کود ، آگاهي از زمان مناسب مبارزه با بيماري بلاست و آفت ساقه خوار که بهترين بازده را داشته باشد ، مطالب مفيدي از شرکت در اين کلاس آموخته اند .
عباس عزيز نژاد ( نماينده گروه سبز ) : به نظر ايشان هدف از شرکت در اين کلاسها ، کاهش مصرف کود و سم است که براي مصرف کم کود مي توان از کودهاي حيواني يا گياهاني مثل شبدر استفاده کرد . از مزاياي ديگر اين کلاس ، آگاهي از راههاي مبارزه با آفت ساقه خوار با روشهايي غير از روش شيميايي است . از نکات مهم اين است که آقاي عزيزنژاد در سالهاي قبل معمولاً 5 ـ 4 خال نشاء مي کردند ولي با شرکت در کلاس ، براي کمتر مصرف کردن بذر و دستيابي به عملکرد بهتر براي سال بعد تصميم به نشاء 3 ـ 2 خال گرفتند .
مهدي احمد پور : به نظر ايشان استفاده از اردک علاوه بر مبارزه با علف هرز و آفت با بهم زدن خاک به علت راه رفتن و نوک زدن اردک به خاک ، خلل و فرج خاک را بسته و از دست رفتن آب جلوگيريس مي کند . اردک با نوک زدن به خاک ريشه هاي فرعي را پاره کرده و باعث مي شود ريشه هاي اصلي به عمق بيشتر نفوذ کند و از مواد غذايي که در لايه هاي پائين تر خاک هستند استفاده کند و در هوا دهي و اکسيژن رساني بيشتر خاک مؤثر است .
ذبيح اله عزيز نژاد : به نظر ايشان از مزاياي شرکت در کلاس : آگاهي از اين موضوع که : 1 ـ شخم زمستانه و پائيزه راهکاري مناسب براي مبارزه با علف هرز و در نتيجه آفت و بيماري است . 2 ـ تک يا دو خال نشاء کردن : براي کم کردن هزينه هاي کشاورزي و دستيابي به عملکرد بهتر مؤثر است . 3 ـ به نظر ايشان بهتر است نشاء کاري در جهت وزش باد ( براي اين منطقه شرقي ـ غربي ) باشد تا تهوية بهتر صورت بگيرد و در مبارزه با بيماري بلاست مؤثر است . 4 ـ استفاده از تلة نوري براي شناسايي پيک پرواز آفت ساقه خوار و مبارزه با آفت را در سال آينده حتماً تجربه خواهند کرد .
در خاتمه تسهيلگر آقاي محمد رضا کاظم زاده در مورد تله هاي فرموني و نقش و اهميت آنها در مبارزه بيولوژيکي و بدون استفاده از سم آفت ساقه خوار براي اعضاء گروه و ديگر کشاورزان حاضر در جلسه ، توضيحات لازم را داد و 3 تلة فرموني را به منظور آشنايي کشاورزان با اين موضوع در محل کرتهاي مزرعه آموزشي پايلوت نصب نمودند . که بسياري مورد توجه کشاورزان قرار گرفت .
اين جلسة کلاس f.f.s در ساعت 20 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .
سيزدهمين جلسةتشکيل سيزدهمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 8/4/87 رأس ساعت 9 سر مزرعه با حضور 45 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ( 25 نفر از اعضاء گروهها و 20 نفر از کشاورزان مايل به حضور در کلاس ) ، آقاي مهندس کريم باباجاني ، دهيار آقاي ابراهيم زاده و کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني خانم مريم مجاوري ـ خانم نسيم ملاکريمي ـ آقاي علي ياسري فر و آقاي موسي مير آقايي و با حضور آقاي دکتر اسدي از اساتيد دانشگاه تهران و گروهي از دانشجويان دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران آغاز گرديد .
در ابتدا اعضاء گروهها و ديگر کشاورزان به داخل مزرعه رفته ( مزرعه گردشي ) و به جستجوي عوامل ناشناخته پرداختند ، سپس نمونه هاي خود را به منظور بحث و تجزيه و تحليل به بيرون از مزرعه آوردند با توجه به مقارن بودن زمان کلاس با زمان شروع سرکشي برنج ، بيشتر نمونه ها ، ساقه هاي به خوشه رفته اي بودند که بعضي از آنها در قسمت نوک خوشه به صورت پنبه اي شکل و سفيد و در بعضي ديگر غلاف بعضي از آنها در قسمت نوک خوشه به صورت پنبه اي شکل سفيد و در بعضي ديگر غلاف بعضي از خوشه ها به صورت چندين دانه کنار هم سفيد و پوک بودند و در بعضي از نمونه ها خوشچه انتهايي خوشه به رنگ سفيد و پوک مشاهده مي شد . بعد از 15 دقيقه زمان داده شده براي تبادل نظر اعضاء گروهها با هم سر گروهها نظر نهايي گروه خود را براي ديگران بيان نمودند .
آقاي عباس عزيزنژاد ( نماينده گروه دشت سبز ) : به نظر ايشان با توجه به وضع آب و هوايي موجود تغييرات آب و هوايي مي تواند دليل اين موضوع باشد و کاريش هم نمي توان کرد .
آقاي سيد محمد حسين نژاد ( نماينده گروه طارم ) : علاوه بر تأييد نظر نماينده گروه دشت سبز ، زياده روي در مصرف کود اوره را نيز دليل اين موضوع بيان نمود .
آقاي حيدر قلي عليزاده ( نماينده گروه بحر خزر ) : گرم و سرد شدن هوا را علت اين پديده ها اعلام نمودند .
نتيجه کلي : از آنجا که سفيد شدن و پوک شدن خوشه ها به سه صورت متفاوت بوده بايد سه دليل متفاوت هم داشته باشد :
پوک و سفيد شدن چند دانه نوک خوشه ، به دليل سرد شدن هوا در زمان قبل از ظهور خوشه و قبل از گلدهي مي باشد . حرارت کمتر از 12 درجه به مدت 6 روز باعث عقيم شدن صد در صد دانه ها مي شود .
پوک و سفيد شدن چند دانه در وسط خوشه ها به علت گرم شدن هوا در موقع آبستني و گلدهي برنج مي باشد .
سفيد و پوک شدن خوشچه انتهايي خوشه ها ، به علت گير کردن نوک اين خوشچه در هنگام بيرون آمدن خوشه از غلاف برگ و پاره شدن ساقه غذا دهنده آن در اثر کشش مي باشد ، که اگر آن را به آرامي بيرون بکشيم متوجه قطع بودن ساقه آن مي شويم .
سپس آقاي مهندس خيرالله پور به هيئت ميهمان از دانشکده تهران خوشامد گفتند و تسهيلگران آقايان کاظم زاده و احمد پور ، موضوعات کلي پيرامون طرح f.f.s و نحوه اجراي آن در روستاي وليک رودپشت را براي کليه افراد جلسه بيان نمودند .
آقاي دکتر اسدي ضمن معرفي هيئت همراه و بيان موضوعاتي در اهميت اين جلسات و تأثير آن در توليد محصولات سالم از حضور سبز کشاورزان روستاي وليک رودپشت قدرداني کرده و اين مهم را به فال نيک گرفتند .
در خاتمه کليه اعضاء گروهها به اتفاق ميهمانان از مزرعه کشت توأم برنج و ماهي آقاي و مزرعه کشت توأم برنج و اردک و توليد محصول ارگانيک ( سالم ) آقاي مهندس کريم باباجاني بازديد بعمل آورده و کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني به سئوالات بازديد کنندگان پاسخ دادند .
اين جلسة کلاس f.f.s در ساعت 30 : 11 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .
چهاردهمين جلسةتشکيل چهاردهمين جلسة کلاس f.f.s ( مدرسه در مزرعه ) روستاي وليک رود پشت ، بخش رودبست بابلسر ، تحت پوشش مرکز ترويج و خدمات شهيد اشرفي اصفهاني اين جلسه در تاريخ 25/4/87 رأس ساعت 18 در سر مزرعه با حضور 30 تن از کشاورزان روستاي وليک رودپشت ( 25 نفر از اعضاء گروهها و 5 نفر از کشاورزان مايل به حضور در کلاس ) ، آقاي مهندس کريم باباجاني ، دهيار آقاي ابراهيم زاده و کارشناسان ناظر برنج مرکز خدمات شهيد اشرفي اصفهاني : خانم سيده مريم مجاوري ـ خانم نسيم ملاکريمي ـ و آقاي موسي مير آقايي و آقاي علي ياسري فر ـ تسهيلگر محمد رضا کاظم زاده ـ تسهيلگر مهدي احمد پور آغاز گرديد .
موضوع مورد بحث اين جلسه : بلاست گردنة خوشه .
در ابتدا جلسه اعضاء گروهها و ديگر کشاورزان به داخل مزرعه هاي اطراف رفته ( مزرعه گردشي ) و در جستجوي عوامل ناشناخته ، با توجه به مقارن بودن جلسه با زمان سرکشي و شير پر کردن خوشه ها ، نمونه هائي از خوشه هاي خشک شده يا نيمه خشک که در بين خوشه هاي سالم جلب توجه مي کرد را جمع آوري و آنها را به منظور بحث و تجزيه تحليل از مزرعه بيرون آوردند . 10 دقيقه زمان از طرف تسهيلگران به اعضاء گروهها به منظور تبادل نظر با يکديگر داده شد . در نهايت نماينده گان گروهها نظرات خود را در مورد نمونه هاي خوشة جمع آوري شده براي ديگران بيان نمودند . همة نمايندگان گروهها معتقد بودند که علت خشک شدن خوشه ها بلاست گردنة خوشه مي باشد و هر يک به طور جداگانه دانسته هاي خود را در مورد اين بيماري براي ديگران بازگو کردند .
آقاي سيد محمد حسين نژاد ( نماينده گروه طارم ) : ضمن ابراز نگراني خود از درصد بالاي آلودگي مزارع برنج شرايط نامناسب جوي امسال را دليل اصلي اين مسئله دانستند . به تجربه وي : 1 ـ زود نشاء کردن در مبارزه با بلاست گردن خوشه مؤثر است . 2 ـ به نظر ايشان مزرعه هايي که در معرض مستقيم باد قرار ندارند ( واپناه بودن ) علائم بيماري بلاست خوشه در آنها وجود ندارد يا کمتر است . ( مقايسة دو زمين خودش با تاريخ نشاء يکسان و استفاده از نشاءهاي يک خزانه ، با اين تفاوت که يکي در معرض باد بوده ، آلوده شده و ديگري باد پناه بوده و سالم است . )
آقاي حيدر قلي عليزاده ( نماينده گروه بحر خزر ) : ايشان با اشاره به اين موضوع که کشاورزان زحمت خود را کشيده و کارهاي لازم را انجام داده اند و باز آلودگي بيماري بلاست مشهود است را بعلت وضعيت نامناسب آب و هوايي در زمان سر کشيدن داشتند و معتقد بودند که کاريش هم نمي توان کرد . به نظر ايشان عواملي مؤثر در پيشگيري از بيماري بلاست 1 ـ درست مصرف کردن کود اوره 2 ـ تهوية مناسب آب مزرعه 3 ـ شرايط جوي
سپس تسهيلگر کاظم زاده به تقاضاي کشاورزان تجربيات خود و نکاتي که مي توان بيماري بلاست گردن خوشه را کنترل يا کم کند و مناسب براي کلية اعضاء گروهها بيان نمود .
1 ـ سبک سنگين کردن بذر و داش بذور سالم و عاري از بيماري 2 ـ ضد عفوني کردن بدر 3 ـ تنک بذر پاش کردن و داشتن نشاء هاي قوي و سالم 4 ـ استفاده از کود پتاس و روي در خزانه و مزرعه اصلي 5 ـ استفاده مناسب از کود اوره 6 ـ تهوية مناسب آب مزرعه 7 ـ دقت در زمان و مقدار کود سرک هنگام وجين 8 ـ خشکاندن به موقع مزرعه 9 ـ در صورت سمپاشي علية بلاست گردن خوشه زمان سمپاشي بايد در زمان بين تنبلي و ظهور اولين خوشه ها (تنک ستاره ) باشد . اين مسئله بسيار مهم است زير تجربه ثابت کرد که سمپاشي در هنگام سرکشي کامل نه تنها در کنترل بلاست مؤثر نيست بلکه باعث کلة خشک کردن خوشه ها مي شود . وي در ادامه از آقاي فتحعلي بزرگي عضو گروه دشت سبز که مزرعه ايشان کاملاً سالم و عاري از هر نوع بيماري بوده خواست که به طور کلي کارهايي که در طول سال زراعي امسال در مزرعه خود انجام داده که نتيجة آن داشتن محصول به اين خوبي بوده است براي ديگر کشاورزان باز گو کند .
اطلاعات کلي مزرعة آقاي فتحعلي بزرگي : بذر را با محلول آب نمک سبک سنگين نمود ـ ضد عفوني نکرد ـ 6 کيلو بذر در هر خزانة 18 × 3 در هر خزانه 5/1 کيلو کود اوره 5/0 کيلو کود سوپر فسفات تريپل 400 گرم پتاس استفاده کرد ـ تاريخ 27/12/86 بذر پاش و در تاريخ 26/1/87 نشاء کرد . کود پايه مصرفي در 8/0 هکتار زمين اصلي : 50 کيلو پتاس ـ 90 کيلو اوره ـ 50 کيلو سوپر فسفات تريپل ـ در تاريخ 14/2/87 25 کيلوگرم کود اوره زد و سپس وجين نمود ـ سم علف کش : بوتالکر 2 ليتر در 8/0 هکتار 13 روز بعد از نشاء ـ مبارزه شيميايي عليه بلاست برگ انجام نداد ـ در مزرعه بين تنبلي و تنک ستاره سمپاشي عليه بلاست گردن خوشه صورت گرفت ـ ا کيلو گرم قارچ کش بيم در 1000 ليتر آب + 3 ليتر دوراسبان در 1000 ليتر + کود رشد ( پودري ) 5/2 کيلو در 1000 ليتر آب
مرحله بعدي در زمان پاک سري : بيم + دوراسبان + کود رشد ( پودري ) با همان دز قبلي
در خاتمه کلاس اعضاء گروهها به سر مزرعه کشاورزي عزيز نژاد که مزرعة ايشان رسيده و آماده درو بود رفته و با توجه به تقاضا نامبرده پيرامون نظر خواهي وي از جمع به منظور تعيين زمان دقيق و مناسب دروي مزرعه اش کشاورزان روز جمعه را مناسب براي درو و اعلام کردند . پس به رسم و يادبود و شگون اعضاء گروهها به اندازة چند دسته ( کسو ) مزرعه وي را درو نمودند .
اين جلسة کلاس f.f.s در ساعت 20 با صلوات بر رسول خدا به اتمام رسيد .منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : Sadegh Beaicknejad ایمیل : sbeaick@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

از كليه عزيزيان تقدير و تشكر ويژه دارم. از سبكي ساده وشيوا كه براي نوشتن انتخاب كرديد سپاسگزارم.

نام : karim ایمیل : info@berenge.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام

اززحمات شما مهندسين بخصوص مهندس كاظم زاده -مهندس احمد پور و مهندس ياسري فر

سركار خانم مهندس مجاوري و ملا كريمي در جمع آوري و ارسال اين گزارش ها كمال تشكر وقدر داني را دارم.

نام : صادق بيك نژاد ایمیل : sbeaick@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

ضمن عرض سلام و تقدير وتشكر از زحمات تمامي عزيزان. خواهش اين است كلمه ارگانيك استفاده نشود

نام : fardin ایمیل : fardinen@gmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

از مطالب پر بار وعلمي شما تشکر مي نمايم. از به روز بودن مطالب نيز جاي تقدير دارد. پيشنهاد مي گردد درسايت از مطالب علمي بيشتر استفاده فرماييد

نام : ولي فلاح نژاد ایمیل : bedebestoun زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :


چه خوب بوداززحمات شبانه روزي وپيگيريهاي مداوم شوراهاي فعال وليکرودپشت(کربلايي عباسعلي شعباني وميررمضان حسين نژاد)تقديرميشدودرکنارمهندسين بازديدکننده اسم آنها ثبت وتصوير زيبايشان به همه دست اندرکاران معرفي ميشد بااحترام

نام : ريحاني ایمیل : reihani119@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

همت وتلاش شما قابل تقدير است

نام : isaac ایمیل : ali.heydari20@hotmail زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

خيلي ممنون از زحمات گروه برگزار كننده اين كلاسها بخصوص مهندس كريم باباجاني
لصفا اين كودهايي را كه به مردم مي دهيد به انها بگوييد كه آن را بي رويه مصرف نكنند تا براي آنها دردسر ساز نشود انشا الله خداوند به شما جزاي خير عطا كند .

نام : م.ف (مهندس کوچولو) ایمیل : ? زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام خيلي عاليه
تشکر از زحماتتون

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سا قول کل کشاورزان ایران گزل

نام : jaassdd ایمیل : 709776393@qq.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

michael kors handbags


jordan retro 11


ugg boots


lebron james shoes 2015


michael kors handbags


uggs outlet


ugg boots for women


coach outlet store online


fitflop shoes


michael kors outlet online


louis vuitton outlet


fitflop shoes


abercrombie and fitch


cheap jordans


canada goose outlet stores


gucci belts


canada goose sale


coach outlet store


burberry scarf


canada goose sale


ugg slippers


chanel outlet


soccer jerseys


ray ban sunglasses


chirstian louboutin shoes


kevin durant shoes 2014


burberry scarf


burberry outlet


michael kors watches


christian louboutin shoes


replica rolex watches


tory burch outlet


jordan 3


abercrombie


hermes belts


christian louboutin shoes


burberry scarf


adidas wings


canada goose jackets


uggs on sale


abercrombie & fitch


burberry scarf


abercrombie kids


michael kors


imitation watches


the north face


discount rayban sunglasses


louis vuitton outlet


mont blanc pens


louis vuitton outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet


true religion outlet


michael kors outlet online


ray ban glasses


louis vuitton handbags


dior outlet


lululemon


cheap beats by dre


christian louboutin


oakley vault


coach factory outlet


ugg boots


jordan 11s


tory burch handbags


ugg boots outlet


burberry outlet


cheap toms


coach factory outlet online


coach outlet


michael kors outlet


uggs for kids


marc jacobs bags


polo ralph lauren online


michael kors handbags


abercrombie


michael kors uk


bottega veneta outlet online


beats headphones


coach outlet


lululemon headbands


michael kors outlet


coach factory outlet


tory burch outlet online


montblanc pens


timberland boots for men


michael kors outlet sale


burberry bags


coach outlet


uggs on sale


moncler jackets


tods sale


hollister clothing


michael kors uk


michael kors uk


coach handbags


louis vuitton handbags


timberland canada


oakley sunglasses


michael kors outlet online


canada goose outlet


ugg on sale


guess outlet


timberland canada


louis vuitton purses


louis vuitton


nike nfl jerseys


red bottoms


michael kors outlet


concords 11


hollister kids


canada goose


abercrombie


coach factory


christian louboutin outlet


ugg boots


jordan 3 retro


burberry outlet


celine bags


louis vuitton purses


ray ban aviators


polo ralph lauren home


polo shoes


coach outlet store online


rayban sunglasses


gucci outlet


timberland uk


tod's shoes


chaenl bags


true religion outlet


oakley sunglasses


oakley sunglasses cheap


ray ban aviators


tory burch sale


louis vuitton outlet


michael kors outlet online


tods outlet


running warehouse


michael kors


michael kors outlet online


canada goose sale


ugg boots


ugg shoes


true religion


ray ban wayfarer


burberry handbags


christian louboutin shoes


ugg boots outlet


hollister


chanel handbags


fendi handbags


polo ralph lauren online


louis vuitton handbags


concord 11


retro jordans 13


ugg australia


coach factory outlet


hollister clothing store


louis vuitton outlet stores


jordan 11 low


coach purses


canada goose outlet


michael kors outlet online sale


true religion kids


michael kors watches


coach factory store


hogan outlet


abercrombie outlet


gucci outlet online


polo ralph lauren


ugg boots


lv bags


abercrombie store


rayban sunglasses


polo ralph lauren


cheap oakleys


toms promo code


oakley sunglasses cheap


nfl jerseys


toms canada


michael kors watches


jordan retro 8


michael kors outlet


moncler jackets


coach outlet store online


michael kors outlet online


canada goose jackets


hollister jeans


coach outlet store online


hollister clothing store


cheap uggs


canada goose outlet


abercrombie store


michael kors handbags


kors outlet


coach outlet


hollister kids


abercrombie and fitch


replica rolex watches


celine outlet online


coach outlet store online


ray ban eyeglasses


retro 11


ray ban eyeglasses


ray ban clubmaster


jordan concords


louis vuitton outlet


louis vuitton outlet


michael kors uk


ugg outlet


michael kors outlet


michael kors outlet online sale


jordan 11


cheap uggs


louis vuitton


copy watches


ugg outlet


ray ban glasses


michael kors uk sale


ralph lauren bedding


burberry outlet


christian louboutin outlet


oakley sunglasses outlet


michael kors canada


ray ban canada


louis vuitton outlet


timberland uk


mont blanc


air jordans


coach factory outlet


louis vuitton handbags


abercrombie & fitch


michael kors


coach purses


oakley sunglasses wholesale


fitflop shoes


canada goose sale


hollister clothing store


timberland pro


michael kors watches


ugg boots for women


coach outlet


coach factory outlet


louis vuitton bags


canada goose outlet online


michael kors


coach factory online


wholesale nfl jerseys


adidas shoes


jeremy scott adidas


canada goose


louis vuitton outlet


insanity workout


louis vuitton


louis vuitton handbags


ralph lauren


air jordan 11


canada goose jacket


ugg boots


michael kors


louis vuitton purses


michael kors purses


coach factory outlet online


coach factory online


michael kors


north face jackets


tory burch outlet online


chanel online shop


michael kors outlet


adidas running shoes


oakley sunglasses


ray ban sunglass


abercrombie


christian louboutin outlet


christian louboutin shoes


louis vuitton


coach factory outlet


timberland shoes


michael kors handbags


cheap uggs


louis vuitton outlet


michael kors canada


coach outlet


cheap toms


cheap oakleys


gucci handbags


ray ban watyfarer


p90x workouts


coach outlet


michael kors handbags


hollister clothing


michael kors outlet


ugg australia


jordan 11


michael kors outlet online


michael kors handbags


gucci handbags


nike free run


gucci outlet


canada goose outlet


coach outlet online


ugg boots


michael kors outlet online sale


true religion outlet online


tory burch outlet


ugg outlet


michael kors outlet online


michael kors handbags


ugg boots uk


coach outlet store online


toms wedges


ugg boots


toms wedges


jordan shoes


uggs outlet


tod's outlet


gucci factory outlet


ralph lauren sale


louis vuitton handbags


prada handbags


micahel kors outlet


rayban sunglasses


kobe bryant shoes for kids


burberry scarf


ray ban outlet


discount oakley sunglasses


christian louboutin


michael kors outlet


michael kors outlet online


ugg outlet online store


michael kors handbags


jordan retro 11


cheap nfl jerseys


chi hair strighteners


michael kors


coach outlet store online


ray ban sunglasses sale


fitflop outlet


moncler


uggs outlet


marc jacobs outlet


michael kors uk


marc jacobs outlet


louis vuitton


burberry sale


mont blanc legend


true religion sale


michael kors outlet


michael kors outlet online


coach factory outlet


michael kors outlet


tory burch handbags


hollister clothing store


cheap toms


ugg australia


moncler jacket


coach outlet store


michael kors watches


jordan 4s


fitflops outlet


ralph lauren home


cheap toms


uggs for women


ugg outlet


timberlands


abercrombie kids


louis vuitton handbags


jordan 6 cigar


ugg boots


abercrombie outlet


coach outlet store online


adidas shoes


true religion outlet


coach outlet


michael kors outlet


burberry scarf


ray ban outlet


louis vuitton outlet


ray ban outlet


replica rolex watches


ralph lauren outlet


coco chanel


jeremy scott adidas


christian louboutin sale


uggs for women


michael kors handbags


abercrombie & fitch


michael kors


coach outlet store online


retro 11


jordan 6 rings


canada goose sale


toms shoes


nike outlet


coach factory outlet


louis vuitton


belstaff outlet


hollister clothing store


coach outlet store online


discount oakley sunglasses


ray ban clubmaster


uggs outlet


hollister clothing store


louis vuitton handbags


gucci handbags


replica watches


christian louboutin shoes


michael kors outlet online


michael kors uk


abercrombie & fitchfitch


louis vuitton


tods sale


www.louisvuitton.com


new jordans


kate spade


gucci outlet online


timberland outlet


michael kors outlet online


ray ban aviator


christian louboutin outlet


ugg boots outlet


christian louboutin outlet


canada goose


oakley sunglasses


louis vuitton handbags


jordan 11 concord low


ray ban outlet


ugg boots


michael kors outlet online sale


burberry bags


chanel bags


mont blanc pen


jordan retro


louis vuitton outlet


canada goose jackets


ugg outlet


tory burch outlet


michael kors outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


louis vuitton


canada goose jackets


michael kors outlet online


michael kors outlet


jerseys


louis vuitton


louis vuitton handbags


ray ban outlet


mont blanc mountain


hollister jeans


toms outlet


jordans 11


michael kors


canada goose outlet


louis vuitton


belstaff jackets


true religion


michael kors outlet


michael kors handbags


abercrombie & fitchfitch


burberry outlet store


cheap jerseys wholesale


kobe bryant shoes 2015


oakley sunglasses


tory burch handbags


ghd flat iron


oakley vault


burberry bags


coach outlet


ray ban aviators


ugg boots


red bottom shoes


knockoff watches


coach factory


ugg australia


coach factory outlet


fitflop footwear


michael kors handbags


timberland boots


mont blanc legend


coach outlet


coach outlet


red shoes


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton


louis vuitton outlet


michael kors bags


abercrombie


polo ralph lauren online


supra outlet


louis vuitton


coach factory


louis vuitton


canada goose outlet online


lebron james shoes for sale


coach outlet stores online


ugg boots sale


timberland canada


michael kors canada


oakley outlet


michael kors outlet


ray ban eyeglasses


hollister


louis vuitton handbags


coach factory outlet


hollister co


coach factory


red christian louboutin


abercrombie and fitch


coach outlet online


michael kors outlet


oakley sunglasses wholesale


toms.com


tory burch flats


christian louboutin outlet


نام : shahd ایمیل : shahd@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :شركة تنظيف شقق بجدة
شركة تنظيف مسابح بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة تسليك مجارى بجدة
كشف تسربات المياه بجدة
شركة مكافحة الحشرات بجدة
شركات رش مبيدات بحدة
شركة تنظيف خزانات بجدة
شركة نقل اثاث بجدة
شركة تنظيف بيارات بجدة
شركة عزل خزانات بجدة
شركة عزل مائى بالرياض
شركة كشف تسربات المياة بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة عزل خزانات بالرياض
تخزين اثاث
شركة تنظيف بيارات بالرياض
تسليك مجارى
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركات العزل الحرارى بالرياض
شركة عوازل بالرياض
تخزين اثاث جدة
شركة تنظيف مسابح بجدة
شركة تنظيف مجالس بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة نقل عفش بجدة
شركة تنظيف شقق بجدة
شركة تنظيف منازل بجدة
شركة عزل خزانات بجدة
شركة نقل اثاث بجدة
شركات مكافحة الحشرات فى جدة
شركات رش المبيدات الحشرية بحدة
شركة تسليك مجارى بجدة
شركة كشف تسرب المياه بجده
عزل خزانات بالمدينة
شركة تنظيف المنازل بالمدينة المنورة
شركة تنظيف موكيت بالمدينة المنورة
نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
تخزين عفش بالمدينة المنورة
شركة تنظيف مسابح بالمدينة المنورة
شركة تنظيف مجالس بالمدينة المنورة
شركة تنظيف فلل بالمدينة المنورة
شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة
شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة
شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة
شركة كشف تسربات المياة بالمدينة المنورة
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة تنظيف بالدمام
شركة تنظيف بيارات بالدمام
نقل عفش بمكة
شركة تسليك مجارى بجدة
شركة مكافحة حشرات بجدة
شركة عزل خزانات بجدة
شركة كشف تسرب المياه بجده
شركة تنظيف بجدة
شركة رش مبيدات بجدة
شركة تنظيف موكيت بجدة
شركة تنظيف مسابح بجدة
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة تسليك مجارى بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة تنظيف موكيت بالدمام
شركة تنظيف بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تسليك مجارى بالاحساء
رش مبيدات الدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة تخزين اثاث بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة تنظيف المنازل بالدمام
شركة نقل اثاث الدمام
شركة تنظيف خزانات المياه بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة عزل اسطح بالمدينة المنورة
شركة تنظيف منازل بالمدينة المنورة
شركة تنظيف مسابح بالمدينة المنورة
نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة تخزين عفش بالمدينة المنورة
شركة مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة تنظيف خزانات بالمدينة المنورة
شركة تسليك مجارى بالمدينة المنورة
شركة كشف تسربات المياة بالمدينة المنورة
شركة تنظيف بيارات بالمدينة المنورة
شركه تنظيف منازل بالطائف
شركات تنظيف خزانات مكة
شركات الليموزين فى مصر
شركه تنظيف خزانات بالأحساء
شركه تنظيف خزانات بالطائف
شركه كشف تسربات بالدمام
شركه تنظيف موكيت بالمدينه المنوره
شركه مكافحة حشرات بالجبيل
شركه تنظيف شقق بالطائف
شركة تخزين أثاث بالظهران
شركه عزل خزانات بالمدينه المنوره
شركة تنظيف بالقطيف
شركة تنظيف بيارات بالأحساء
شركة تنظيف بالظهران
شركه عزل اسطح بالمدينه المنوره
شركه كشف تسربات المياه بالقطيف
شركه تنظيف فلل بالمدينه المنوره
شركة تنظيف بيارات بالظهران
شركه عزل خزانات بالجبيل
شركة نقل أثاث بالظهران
شركه كشف تسربات بالمدينه المنوره
شركه نقل عفش بالطائف
شركة مكافحة حشرات ورش مبيدات بالظهران
شركة عزل أسطح بالأحساء
شركه كشف تسرب المياه بالخرج
شركة كشف تسربات المياه بالأحساء
شركة نقل اثاث بالجبيل
شركه مكافحه حشرات بالدمام
شركة نقل أثاث بالأحساء
شركة عزل أسطح بالقطيف


عملية الليزك
عمليةتصحيح النظر الليزك
تكلفةعملية الليزك
زراعةالشعر
مراكززراعة الشعر فى مصر
عملياتزراعة الشعر في مصر
تكلفةزراعة الشعر في مصر
عمليةزراعة الشعر بالليزر
زراعةشعر الوجه
زراعةشعر ناعم
زراعةشعر الذقن
زراعةشعر الحواجب
دليل طبى

نام : 20150526meiqing ایمیل : queen802324@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

jrodan retro
chanel handbags
[url=http://michaelkorsoutlet.new-letter.com][b]michael kors handbags[/b][/url]
[url=http://www.oakleysunglasses.us.com][b]oakley[/b][/url]
http://www.adidaswings.name
http://www.abercrombieandfitch.net.co

نام : 20150526meiqing ایمیل : queen802324@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

red timberland boots


ralph lauren outlet


gucci outlet


replica rolex watches


michael kors outlet


ray ban uk


ray ban eyeglasses


nike air max 90


cheap oakley sunglasses


adidas wings


michael kors outlet


discount christian louboutin


true religion outlet


celine


michael kors uk


true religion sale


true religion jeans


yoga pants


retro jordans


coach outlet


louis vuitton handbags


abercrombie & fitch


beats by dr dre


abercrombie and fitch new york


oakley vault


michael kors


oakley sunglasses wholesale


toms shoes


timberland boots


coach outlet


ghd hair strighteners


gucci outlet


ralph lauren sale


red timberland boots


hogan shoes


oakley sunglasses


gucci shoes


fitflops clearance


toms outlet


louis vuitton outlet


cheap jerseys


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


christian louboutin outlet


ray ban sunglasses


louis vuitton online shop


oakley sunglass


oakley sunglasses


louis vuitton handbags


new jordans


michael kors handbags


ralph lauren outlet


jordan 11s


p90x workouts


gucci outlet


hollister co


michael kors outlet


oakley vault


christian louboutin sale


jordan 6


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet


michael kors watches


louis vuitton handbags


jordan 11 columbia


retro 9


christian louboutin


chi flat iron


michael kors handbags


insanity workout


oakley sunglasses sale


jeremy scott adidas


ray ban sunglasses outlet


kate spade


oakley store


football jerseys


mont blanc pen


coach factory outlet


mont blanc


michael kors


coach outlet store online


michael kors


tods outlet


tory burch flats


air jordan retro


louis vuitton


hollister


true religion sale


cheap lululemon


toms shoes


kate spade handbags


michael kors outlet online sale


pandara jewelry


michael kors bag


louis vuitton handbags


true religion


rolex watches outlet


abercrombie & fitch new york


coco chanel


coach outlet


true religion


michael kors purse


red christian louboutin


coach outlet online


abercrombie


prada uk


jordan shoes


tods shoes


oakley sunglasses wholesale


ray ban sunglasses


christian louboutin outlet


louis vuitton handbags


louis vuitton handbags


louis vuitton handbags


ray ban glasses


coach factory outlet


christian louboutin


burberry outlet


retro 11


coach outlet store online


jordan 11


coach outlet store online


jordan retro 8


coach outlet online


abercrombie


juicy couture


pandora charms


louis vuitton purses


ray ban eyeglasses


michael kors outlet


lululemon


burberry outlet


coach factorty outlet


michael kors outlet online


michael kors handbags


timberland boots


marc jacobs


jeremy scott shoes


jordan concord 11s


concords 11


louis vuitton outlet


coach factory outlet


abercrombie


michael kors outlet online


louis vuitton uk


jordan 8 playoffs


ray ban sunglasses uk


louis vuitton outlet


coach factory


fitflop shoes


michael kors handbags


fitflops


ray bans


coach outlet


louis vuitton outlet


timberland boots


pandora jewelry


cheap jordans


jordan concords


michael kors outlet online


abercrombie


christian louboutin sale


louis vuitton handbags


christian louboutin sale


louis vuitton


replica watches


jordan 4 toro


michael kors


hollister jeans


hollister kids


coach factory outlet


jordan 13


jordan 11 concord


michael kors


michael kors uk


abercrombie store


true religion outlet


coach outlet


kobe bryant shoes


michael kors


louis vuitton outlet


jordan retro


hollister


michael kors outlet


michael kors outlet online


oakley sunglasses wholesale


coach factory outlet


retro jordans 13


oakley eyeglasses


michael kors


abercrombie


chanel outlet


celine outlet


michael kors outlet


pandora charms


hollister kids


lebron 12


jrodan retro


gucci shoes


abercrombie fitch


oakley sunglasses


gucci


michael kors outlet


oakley


ray ban sunglass


abercrombie


jordan 11 infrared low


coach factory outlet


jordan 13s


toms outlet


ralph lauren outlet


fitflop footwear


christian louboutin outlet


michael kors


oakley sunglasses


tods outlet store


michael kors outlet online sale


cheap oakley sunglasses


coach outlet


burberry handbags


gucci outlet


ralph lauren polo shirts


michael kors handbags


coach outlet store online


coach outlet


true religion


burberry outlet online


louis vuitton


michael kors outlet


coach canada outlet


fake oakleys


true religion jeans


ray ban sunglasses outlet


burberry sale


coach outlet


coach factory outlet


ray ban glasses


michael kors bag


michael kors handbags


jordan 4


ray ban glasses


ray ban sunglasses


ray-ban sunglasses wayfarer


gucci handbags


burberry outlet online


jordan 6 black infrared 2015


louis vuitton handbags


lv outlet


tory burch outlet


celine


chanel handbags


louis vuitton


louis vuitton handbags


cheap toms


hermes birkin


michael kors handbags


lebron james basketball shoes


michael kors outlet online


louis vuitton outlet


mont blanc legend


chanel handbags


abercrombie outlet


prada outlet


abercrombie


kate spade outlet


jordan 11


jordan 13


abercrombie


ray ban sungalsses


timberland pro


louis vuitton outlet


gucci outlet


louis vuitton outlet


tods outlet store


michael kors


coach outlet


michael kors outlet online


hollister clothing


true religion


copy watches


michael kors


jordan retro 3


ray ban sunglasses


louis vuitton


timberlands


chanel bags


hollister


ray ban sunglasses


gucci shoes


michael kors outlet online


ralph lauren outlet


kate spade


louis vuitton outlet


coach factorty outlet


cheap jerseys


tory burch outlet online


louis vuitton outlet


jordan 13


polo ralph lauren


hollister clothing


chanel outlet


ray bans


www.louisvuitton.com


coach outlet


polarized sunglasses


michael kors outlet


coach factory outlet online


adidas running shoes


ralph lauren


ray ban sunglasses


michael kors outlet online


michael kors outlet


lebron james shoes


discount oakley sunglasses


michael kors outlet


michael kors outlet


prada


burberry sale


cheap jordans


christian louboutin outlet


coach outlet store online


louis vuitton


burberry outlet


hollister


toms outlet


michael kors outlet


coach outlet store online


burberry outlet


michael kors outlet


celine outlet


hollister


michael kors outlet


ray ban wayfarer


abercrombie & fitch


louis vuitton


ray ban outlet


louis vuitton handbags


christian louboutin


louis vuitton


soccer jerseys


christian louboutin shoes


oakley sunglasses


ray ban sungalss


coach outlet


coach factory outlet online


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet


cheap nfl jerseys


louis vuitton outlet


dior handbags


michael kors outlet


ray ban uk


michael kors


hollister clothing store


mont blanc


cheap jordans


kate spade outlet online


oakley sunglasses


tory burch outlet


fendi outlet


lebron shoes


kate spade outlet


air jordans


jordan 11 low


abercrombie


hollister clothing store


toms promo code


christian louboutin shoes


coach outlet online


louis vuitton


louis vuitton


christian louboutin sale


chanel handbags


ralph lauren uk


tory burch outlet


louis vuitton


michael kors


christian louboutin outlet


michael kors handbags


coach factory outlet online


abercrombie kids


kd shoes


chanel handbags


kate spade outlet


polo ralph lauren


louboutin


michael kors bag


ray ban outlet


cheap beats by dre


jordan 3 retro


oakley sunglasses


kobe bryant shoes 2015


louis vuitton


ray ban outlet


nike air max


chanel uk


نام : crf123 ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

burberry factory, http://www.burberry-outletonline.com.co/

burberry, http://www.burberryoutlet-online.in.net/

cheap calvin kleins, http://www.calvinklein.co.com/

celine handbags, http://www.celinebags.org/

chanel handbags, http://www.chanelhandbags.net.co/

easton bats, http://www.cheap-baseballbats.net/

christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/

nfl jerseys, http://www.cheap-jerseys.us.org/

cheap jordans, http://www.cheap-jordans.net/

cheap michael kors, http://www.cheapmichaelkors.us.org/

nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.net/

cheap oakley sunglasses, http://www.cheapoakley.us.org/

cheap oakley , http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/

cheap oakley sunglasses, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/

cheap ray ban, http://www.cheaprayban.com.co/

boots on sale, http://www.cheapshoes.com.co/

cheap ugg boots, http://www.cheapuggboots.eu.com/

flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/

christian louboutin, http://www.christian--louboutin.in.net/

louboutin shoes, http://www.christianlouboutin.org.uk/

christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/

burberry outlet, http://burberry.outletnow.net/

christian louboutin outlet, http://christian.louboutin-outlet.net/

tory burch sandals, http://toryburch.salesandals.net/

abercrombie and fitch, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/

abercrombie and fitch, http://www.abercrombiefitch.us.com/

abercrombie, http://www.abercrombie-kids.us.com/

nike huarache, http://www.air-huarache.co.uk/

air jordan, http://www.airjordans.us/

air jordan shoes, http://www.airjordanshoes2015.com/

nike air max 2015, http://www.airmax-2015.org/

air max, http://www.airmax-90.org/

babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/

basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/

beats by dre outlet, http://www.beatsbydrdre.co.com/

beats by dre, http://www.beatsbydre.com.co/

monster beats outlet, http://www.beats-by-dre.com.co/

beats headphones, http://www.beatsheadphones.in.net/

bottega, http://www.bottega.us/

burberry outlet online, http://www.burberryhandbags.net.co/

burberry, http://www.outlet-burberry.in.net/

burberry outlet, http://www.burberryoutlet.org.uk/

coach outlet online, http://www.coachfactory-outlet.co.com/

coach factory, http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/

coach outlet usa, http://www.coach-handbags.com.co/

coach outlet, http://www.coachoutlet-online.com.co/

coach store online, http://www.coachoutletstore.net.co/

coach outlet, http://www.coachoutletstore-online.com.co/

chanel sunglasses, http://www.coco-chanelbags.com.co/

converse shoes, http://www.converse.net.co/

coach handbags, http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/

eyeglasses online, http://www.eyeglassesonline.us.com/

eyeglass frames, http://www.eyeglassframes.us.com/

burberry clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/

salvatore ferragamo, http://www.ferragamo.com.co/

ferragamo shoes, http://www.ferragamoshoes.net/

hair straightener, http://www.ghdhairstraightener.com.co/

gucci shoes outlet, http://www.gucci.me.uk/

gucci handbags, http://www.guccihandbags.net.co/

gucci factory, http://www.gucci-outlet.in.net/

gucci outlet, http://www.gucci--outlet.com.co/

gucci shoes, http://www.guccishoes.net.co/

gucci shoes, http://www.guccishoes.us.org/

hermes, http://www.hermesbags.com.co/

hermes birkin, http://www.hermesbirkin.com.co/

hermes outlet online, http://www.hermesoutlet.net.co/

hollister, http://www.hollister.us.org/

hollister clothing, http://www.hollisterclothing-store.in.net/

insanity workout, http://www.insanityworkout.net.co/

iphone cases, http://www.iphone-cases.us/

jimmy choo, http://www.jimmychoo.net.co/

jordan retro, http://www.jordanretro.org/

jordan shoes, http://www.jordan-shoes.com.co/

juicy couture outlet, http://www.juicycouture.com.co/

juicy couture handbags, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/

kate spade, http://www.kate-spade.com.co/

kate spade handbags, http://www.katespade-outlet.com.co/

kate spade outlet online, http://www.kate-spades.com/

longchamp, http://www.longchamp.us.org/

longchamp handbags, http://www.longchamp.com.co/

louboutin, http://www.louboutin.jp.net/

louis vuitton canada, http://www.louis-vuittoncanada.ca/

louis vuitton bags, http://www.louisvuitton.jp.net/

louis vuitton, http://www.louis--vuitton.org.uk/

vuitton handbags, http://www.louisvuitton.so/

louis vuitton outlet online, http://www.louisvuittonas.com/

louis vuitton, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/

louis vuitton, http://www.louisvuitton-outlets.us/

marc jacobs handbags, http://www.marcjacobsonsale.com/

mcm bags, http://www.mcm-bags.net/

mcm backpack, http://www.mcmhandbags.com.co/

michael kors, http://www.michaelkors.so/

cheap michael kors, http://www.michael--kors.us.com/

michael kors bags sale, http://www.michaelkorsbags.us.org/

michael kors, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/

michael kors outlet online, http://www.michael-kors-handbags.us.com/

michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/

michael kors outlet, http://www.michael-kors-outlet.us.org/

michael kors outlet online, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/

michael kors outlet online sale, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/

michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/

michael kors uk, http://www.michaelkors-uk.org.uk/

mont blanc pens, http://www.montblanc--pens.net/

new balance, http://www.newbalance-outlet.org/

nike air max, http://www.nike-air-max.us/

nike factory, http://www.nikefactory.org/

nike free, http://www.nikefree5.net/

nike free run, http://www.nikefree-run.net/

nike free, http://www.nikefree-run.org.uk/

air jordans, http://www.jordanrelease-dates.com/

nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/

nike roshe, http://www.nikerosherun.us/

nike outlet store, http://www.nikestore.us/

north face, http://www.northface.us.org/

north face clearance, http://www.northfaceoutlet.com.co/

oakley outlet, http://www.oakleyoutlet.us.org/

oakley sunglasses, http://www.oakley-sunglasses.us.org/

oakley sunglasses cheap, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/

oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/

omega watches, http://www.omegawatches.us.com/

pandora charms, http://www.pandora-charms.org.uk/

pandora jewelry, http://www.pandorajewelry.com.co/

polo outlet, http://www.polo-outlets.com/

prada outlet, http://www.pradahandbags.net.co/

prada handbags, http://www.pradahandbags.com.co/

prada outlet, http://www.pradashoes.com.co/

ralph lauren uk, http://www.ralph-lauren.org.uk/

polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/

ralph lauren, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/

ralph lauren shirts, http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/

ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/

polo ralph lauren, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/

ray ban outlet, http://www.ray-ban-outlet.us.com/

ray bans, http://www.raybans.us.org/

ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/

ray-ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.us.org/

ray ban sunglasses outlet, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/

ray ban wayfarer, http://www.raybanwayfarer.in.net/

replica handbags, http://www.replicahandbags.com.co/

rolex watches, http://www.replica-watches.us.com/

retro jordans, http://www.retro-jordans.com/

rolex watches, http://www.rolex-watches.me.uk/

nike roshe, http://www.rosherun.org.uk/

roshe run, http://www.rosheruns.us/

salvatore ferragamo, http://www.salvatoreferragamo.in.net/

soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/

baseball bats, http://www.softball-bats.us/

supra shoes, http://www.suprashoe.net/

swarovski crystal, http://www.swarovskicrystal.com.co/

swarovski jewelry, http://www.swarovskijewelry.com.co/

swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/

the north face, http://www.the-northface.com.co/

the north face jackets, http://www.the-northface.in.net/

north face, http://www.thenorth-face.org.uk/

north face outlet, http://www.thenorthface.us.org/

north face outlet, http://www.thenorthfacejackets.in.net/

thomas sabo, http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/

tiffany and co, http://www.tiffanyandco.net.co/

tiffany jewelry, http://www.tiffanyjewelry.us.org/

timberland outlet, http://www.timberlandboots-outlet.net/

timberland boots, http://www.timberlandshoes.com.co/

tommy hilfiger outlet, http://www.tommyhilfiger.net.co/

tommy hilfiger kids, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/

toms shoes outlet, http://www.tomshoes-outlet.com/

toms outlet, http://www.toms--outlet.in.net/

toms shoes, http://www.toms-shoes.com.co/

tory burch outlet, http://www.tory-burch-outlet.in.net/

tory burch outlet, http://www.tory-burchoutlet.us.com/

true religion, http://www.true-religion.com.co/

true religion jeans, http://www.truereligionjeans.net.co/

true religion outlet, http://www.truereligion-outlet.com.co/

ugg australia, http://www.uggaustralia.net.co/

ugg boots, http://www.uggboots.net.co/

ugg boots clearance, http://www.uggbootsclearance.com.co/

uggs on sale, http://www.uggsonsale.com.co/

uggs outlet, http://www.uggsoutlet.com.co/

coach outlet, http://www.uptocoachoutlet.com/

vans shoes, http://www.vansshoes.us/

wedding dresses, http://www.weddingdressesuk.org.uk/

yoga pants, http://www.yogapants.com.co/

ugg boot sale, http://www.ugg-boots.us.org/

polo ralph lauren outlet, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/

burberry outlet online, http://www.burberryoutletonline.ar.com/

toms outlet, http://www.toms-outlet.net.co/

michaelkors.com, http://www.michaelkors.in.net/

christian louboutin, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/

tory burch sale, http://www.toryburchsale.com.co/

prada outlet, http://www.pradaoutlet.com.co/

longchamp handbags, http://www.longchamp-handbags.in.net/

longchamp outlet, http://www.longchampoutlet.com.co/

chanel bags, http://www.chanel-bags.com.co/

true religion outlet, http://www.truereligion-outlet.us.org/

abercrombie and fitch kids, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/

hollister clothing, http://www.hollisterclothing.in.net/

new balance shoes, http://www.newbalance-shoes.org/

converse shoes, http://www.converses-shoes.net/

lululemon outlet, http://www.lululemonoutlet.com.co/

nfl jerseys, http://www.nfl-jerseys.in.net/

cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.us.org/

rolex watches, http://www.rolex-watches.us.com/

rolex watches for sale, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/

p90x workout, http://www.p90xworkout.in.net/

giuseppe zanotti, http://www.giuseppezanotti.com.co/

mac cosmetics, http://www.maccosmetics.net.co/

instyler ionic styler, http://www.instyler.in.net/

mizuno wave, http://www.mizunorunning.net/

designer handbags, http://www.handbagsoutlet.com.co/

tommy hilfiger, http://www.hilfigeroutlet.in.net/

ed hardy, http://www.edhardy.in.net/

levi's jeans, http://www.levisjeans.com.co/

bcbg max, http://www.bcbgdresses.net/

bebe dresses, http://www.bebeclothing.net/

harrods, http://www.harrods-london.co.uk/

gucci outlet, http://www.guccishoes.com.co/

ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/

lululemon, http://www.lululemoncanada.ca/

yoga pants, http://www.yoga-pants.ca/

nike canada, http://www.nike-shoes-canada.ca/

pandora, http://www.pandora-charms-canada.ca/

watches, http://www.rolex-watches-canada.ca/

michael kors, http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/

adidas, http://www.adidas--canada.ca/

tiffany, http://www.tiffanyandco-canada.ca/

hollister, http://www.hollistercanada.ca/

abercrombie and fitch, http://www.abercrombie-and-fitch.ca/

oakley, http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/

wedding dresses, http://www.wedding--dresses.ca/

swarovski, http://www.swarovskicanada.ca/

hilfiger, http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/

new balance, http://www.new-balance.ca/

burberry, http://www.burberrycanada.ca/

north face, http://www.the-north-face.ca/

ralph lauren, http://www.ralph-lauren.ca/

ray ban, http://www.ray--ban.ca/

louboutin, http://www.christian-louboutin-shoes.ca/

air max, http://www.nike-air-max.ca/

bcbg max, http://www.bcbg-max-azria.ca/

ugg, http://www.uggscanada.ca/

نام : oakleysunglasses ایمیل : oakleysunglasses@163.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

Tony nike free run Gleaton, nike blazer a photographer who turned his back on a career in New York fashion ray ban sunglasses uk and polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo embarked on vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes an itinerant louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet artistic michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags quest, documenting the lives of black soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys cowboys and true religion creating images of the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses African birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags diaspora in mont blanc Latin longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ America, died abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com on timberland pas cher Friday ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban in true religion Palo Alto, Calif. kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags He was louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton 67.The beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats cause was oral cancer, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online his wife, air max Lisa, said.Mr. Gleaton hollister uk made his photographs in louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk the American karen millen dresses West and Southwest, abercrombie and longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france then, most true religion prominently, air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france in Mexico, where prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags he nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france lived among burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale little-acknowledged communities of blacks — descendants of African michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors slaves brought to p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 the uggs outlet New vans scarpe World centuries earlier montre pas cher by the Spanish — ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher in villages on the uggs coastal swarovski uk plains tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops of Oaxaca, uggs south of Acapulco.An exhibition of those nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 photos, “Africa’s Legacy ray ban in wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 Mexico,” nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france which appeared nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers in galleries longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ around oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses the country for ugg,ugg australia,ugg italia more juicy couture than a decade beginning in the 1990s, was michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors sponsored by the north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet Smithsonian Institution.Mr. polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Gleaton specialized ugg,uggs,uggs canada in kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade black-and-white portraits, their subjects christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins — children louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses and michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors adults, alone or in louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton groups — almost true religion always in direct oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france engagement with the camera and usually in tight frames that suggest but do not explore louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins a specific uggs outlet setting, tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher like a workplace vanessa bruno pas cher or a reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes barroom. pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk In an interview with The Los tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry Angeles Times in nike roshe uk 2007, he called his burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale pictures new balance pas cher “abstractions from sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess daily prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags life,” saying “they tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry may new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes look natural but nike huarache they hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive are extremely crafted, louboutin very calculated.”“This is not journalism,” ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners he added. “I am michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors making art.”The vans,vans pas cher,vans soldes images louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton he sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france captured — or, better, created north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france — cannot be michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france called louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton intimate so much as roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes defiantly instyler ionic styler,instyler vivid, as if Mr. Gleaton were helping people emerge burberry pas cher from obscurity, allowing nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys them mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com to rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex announce their chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet very existence. Indeed, this babyliss pro was his louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet stated purpose.“These hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher are converse pas cher beautiful photographs of people longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ who are air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 not normally portrayed in a beautiful way,” coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online he michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors said.Leo Antony Gleaton was born links of london uk in Detroit on Aug. 4, 1948. His father, Leo, was celine handbags,celine bag,celine bags a lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online police nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france officer; his mother, jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags the former Geraldine north face Woodson, taught school. In the late ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france 1950s the giuseppe zanotti family moved asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt to Los Angeles, where mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet Tony graduated ugg pas cher from high school.He bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet enlisted in nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 the Marines converse and served jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro in coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online Vietnam; hollister when he returned, michael kors outlet online in the early pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online 1970s, he enrolled at soccer shoes,nike mercurial the University ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher of California, louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online Los Angeles, where hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher his air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike interest in photography was ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet sparked. He toms outlet also attended the north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet Art thomas sabo uk Center College iphone 6 cases,iphone 6 case,iphone 5c cases,iphone 5s cases,iphone cases,iphone case,iphone 5 cases,iphone 4s cases,iphone 4 cases,ipad cases,ipad mini cases,ipad air cases,galaxy s5 cases,galaxy s4 cases,phone cases of lacoste pas cher Design ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet in nike air max Pasadena and the University juicy couture outlet of ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale California, Berkeley, though he never earned a bachelor’s louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins degree.He spent mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk three years in New York, working abercrombie and fitch UK as a coach purses,coach handbags,coach bags photographer’s assistant in the fashion industry and taking pictures doke & gabbana for Details and louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france other magazines michael kors handbags before deciding lancel that there was lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com more meaningful work elsewhere.He oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses was oakley in easton bats his early longchamp,longchamp bags,longchamp uk 30s, and he began hitchhiking, gucci ending insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule up swarovski jewelry in coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online Nevada, where he michael kors outlet took supra shoes pictures hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af of Native sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france American louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france ranch hands air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france and black wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses rodeo riders.Plumbing valentino shoes,valentino,valentinos the timberland shoes culture of nonwhite chi flat iron,chi hair cowboys, nike trainers he traveled converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet to Texas, Colorado, Idaho and Kansas; his michael kors show polo ralph lauren “Cowboys: Reconstructing an coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet American Myth” appeared in ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban galleries in Oklahoma, air max Nevada and marc jacobs California. nike air max His years hollister clothing of ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk traveling and herve leger,herve leger dresses photographing in Mexico began with an rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex interest in Mexican gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci rodeo.

michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

نام : wulili ایمیل : wulili490@gmail.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

At the burberry,burberry outlet,burberry outlet online,burberry factory outlet,burberry sale,burberry handbags sight tommy hilfiger of the louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk,louis vuitton outlet golden cube burberry outlet Moiraine had timberland difficulty michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors keeping her louis vuitton uk face unruffled. The chanel bags last vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes she had seen asics trainers uk,asics,asics trainers,asics gel,asics running,asics running shoes of it, puma shoes it nike blazer,blazer nike,nike blazer pas cher,Chaussures Nike Blazer,Nike Blazer Femme had fitflops been safely locked in Agelmar's strongroom. On mont blanc learning wedding dresses uk of marc jacobs uk the Amyrlin converse uk Seat's arrival chanel she flip flops had nike mercurial meant to guess factory tell her of it gucci outlet herself. That abercrombie and fitch it cheap nfl jerseys was michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors uk,michael kors,michael kors,michael kors bags already in ray ban sunglasses the Amyrlin's burberry uk possession was a michael kors trifle, wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 but a wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses worrisome trifle. true religion,true religion outlet,true religion jeans Events nike uk could designer handbags be michael kors outpacing ralph lauren her.She gucci handbags swept nike store a deep converse,converse uk,converse sale,converse trainers,black converse,converse shoes,leather converse,white converse,cheap converse curtsy mac cosmetics and tory burch said nike air max 2015,air max 90,nike air max 90,air max 95,air max 2015,air max 1,nike air max,air max,airmax formally, toms shoes,toms outlet,toms shoes outlet,tom shoes,toms wedges,cheap toms,toms.com "As you nike huarache called ugg boots uk me, air max 90 Mother, pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora sale,pandora,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk so burberry have christian louboutin,louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins I come." chaussures louboutin The Amyrlin dansko shoes extended new balance trainers her hand, cheap jordans,cheap jordan shoes,cheap jordan,cheap jordans for sale,jordans for cheap,jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro and coach outlet store Moiraine omega watches,omega watch,replica watches,rolex watches,replica omega watches,rolex,watches for men,watches for women,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex kissed ugg uk her nike free Great gucci handbags Serpent ring, no michael kors outlet online different polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo shirts,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo from that toms shoes of north face any nike free,free running,free run,nike free run,nike running,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,running 2,free runs,nike free runs,free running games,free run 2 other timberland Aes wedding dresses Sedai. jordan Rising, she religion jeans made swarovski bijoux her tone ralph lauren outlet more conversational, tory burch outlet but asics gel lyte not too much adidas shoes so. oakley sunglasses,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley outlet,oakley sunglasses outlet,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses She ray ban uk was aware ed hardy clothing of oakley sunglasses the Keeper ray ban sunglasses standing oakley sunglasses behind her, timberland uk beside flip flops,fitflops,fitflop,fit flops,flip flop the mulberry,mulberry handbags,mulberry bags,mulberry outlet,mulberry sale,mulberry purse door. jerseys from china,cheap jerseys from china,nfl jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys "I hope you had uggs,ugg,ugg boots,ugg australia,ugg boots uk,ugg slippers,ugg sandals,ugg flip flops,ugg uk,ugg shoes,uggs uk,cheap ugg boots,ugg sale,ugs,ugg trainers,ugg boots on sale,uggs on sale,ugg wedges,baby ugg boots,ugg boots clearance,ugg boots sale a pleasant uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale,uggs boots,ugg australia,ugg slippers journey, Mother."The christian louboutin Amyrlin had michael kors outlet been hollister clothing born jordan retro,jordan shoes,air jordan,air jordans,retro jordans,air jordan retro,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,cheap jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes in lebron 12 Tear, of a jordan retro simple mizuno fisherman's family, not new balance outlet a adidas outlet noble ray ban sunglasses,ray ban,ray bans,rayban,raybans,ray-ban,ray ban uk,ray ban wayfarer House, and NFL Jerseys,Nike NFL Jerseys,NBA Jerseys,Soccer Jersey,NHL Jerseys,Baseball Jerseys,Custom Jersey,Youth Jerseys,Women Jerseys,NCAA Jerseys,cheap jerseys,cheap nfl jerseys,basketball jerseys,jerseys,hockey jerseys her name was michael kors outlet Siuan roshe run Sanche, fendi handbags though very nike store few uggs outlet had ugg boots used that name, or oakley sunglasses even thought air max of asics it, in the tiffany and co ten years since air jordan,jordan shoes,cheap jordans,air jordans,jordan retro,air jordan shoes,jordans,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan retro she tommy hilfiger outlet,tommy hilfiger,hilfiger outlet,tommy hilfiger outlet stores,tommy hilfiger outlet stores online,tommy hilfiger bedding had been Nike Jordan raised from the Hall levi's jeans,levis jeans,levis outlet,levis outlet store of the Tower. ugg She was cheap jerseys the Amyrlin Seat; that north face uk was the adidas superstar whole of birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes