برنج
امروز شنبه 16/12/1399
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
شنبه / /

بررسي روشهاي مختلف كنترل علف هرز در كشت برنج هيبريد


بررسي روشهاي مختلف كنترل علف هرز در كشت برنج هيبريد

عنوان پروژه : گسترش تكنولوژي برنج هيبريد جهت توليد پايدار در ايران

- شماره مصوب پروژه : 84010000-11-130000-100-1

- عنوان طرح: بررسي روشهاي مختلف كنترل علف هرز در كشت برنج هيبريد

- شماره مصوب طرح: 84014-84001-0012-13-012-2

- نام و نام‌خانوادگي مجري مسئول( اختصاص به پروژه‌ها وطرح‌هاي ملي ومشترك دارد): قربانعلي
نعمت زاده

- نام ونام‌خانوداگي مجري/مجريان : اميرمهدي عطاريان (گيلان) و محمد تقي كربلايي (مازندران)

- نام‌و نام‌خانوادگي همكاران: محمدرضاعليزاده، حميد درستي و صفدر صالحي

- نام‌و نام‌خانوادگي مشاور(ان): ابوبكر جوهر علي و مسلم محمد شريفي

- محل اجرا: استان گيلان (رشت) ومازندران(امل)

- تاريخ شروع: 1/1/84

- مدت اجرا: 2 سال و ماه

- ناشر( موسسه / مركز ملي): مؤسسه تحقيقات برنج كشور

- شمارگان(تيتراژ):

- تاريخ انتشار: 1387چكيده :

اين بررسي بمنظور مطالعه ميزان كارآيي و مقايسه روشهاي مختلف كنترل علف هرز و نقش آن در كاهش نيروي كارگر و زمان وجين علف هاي هرز در كشت برنج هيبريد به اجرا درآمد. آزمايش در دو منطقه رشت و آمل به ترتيب بصورت طرح كرتهاي خرد شده و فاكتوريل در قالب بلوك ‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا در آمد. رقم برنج در دو سطح شامل هيبريد و خزر بعنوان پلات اصلي و تيمارهاي كنترل علف هرز در هشت سطح بعنوان پلات فرعي در نظر گرفته شد و در آمل از برنج هيبريد و رقم پرمحصول ندا بصورت فاكتوريل اجرا شد. در هر دو منطقه كشت نشايي انجام شد. علف‌هاي هـــــــرز در سه نوبت: قبل از وجين اول، قبل از وجين دوم و در آستانه برداشت در كليه پلاتها در سطح يك‌ مترمربع شمارش و وزن خشك آنها اندازه‌گيري شد. ضمناً مدت زمان وجين علف‌هاي هرز و كاربرد كونوويدر درهر پلات ثبت شد. محصول برنج نيز از سطح 5 مترمربع از هر كرت برداشت و عملكرد آن محاسبه شد. اعمال روشهاي كنترل سبب بروز اختلاف معني دار در سطح 1% براي تراكم و وزن خشك علف هرز در هر دو استان گيلان و مازندران گرديد. چنانچه بيشترين وزن خشك علفهاي هـــــرزدر هر دو رقم مربوط به تيمار شاهد بود. نتايج گيلان نشان داد كه كمترين وزن خشك سـوروف درنمونه برداري سوم در برنج هيبريد مربوط به‌روشهاي (دو بار وجين دستي)، (يكبار وجين دستي + يكبار كونوويدر)، (علفكش + دوباروجين دستي) و (علفكش + يكبار وجين دستي+ يكبار كونوويدر) در رقم خزر مربوط به روش (علفكش + يكبار وجين دستي + يكبار كونوويدر) بود. بيشترين ساعت كار مورد نيازبراي وجين اول و دوم در برنج هيبريد مربوط به روش (يكباروجين دستي+ يكبار كونوويدر) بود وكمترين زمان صرف شده در وجين دوم مربوط به روش (علفكش+ بكباروجين دستي) بود. كمترين عملكرد برنج در هر دو رقم در تيمار شاهد مشاهده شد و بيشترين عملكرد در برنج هيبريد با 7110 كيلوگرم در هكتار به روش(يكبار وجين دستي+يكباركونوويدر) و در خزر با 4867 كيلوگرم در هكتار به روش (علفكش+ يكبار وجين دستي+ يكبار كونوويدر ) اختصاص داشت. نتايج آزمايش نشان داد كه كاربرد كونوويدر باعث كاهش مدت زمان وجين و هزينه كارگري مي گردد. در بين روشهاي اعمال شده براي كنترل علفهاي هــرز روش :(يكبار وجين دستي+ يكبار كونوويدر) و روش (علفكش+ يكبار وجين دستي+ يكبار كونوويدر) برساير روشها برتري نشان دادند. نتايج در مازندران نشان داد كه رقم هيبريد از نظر قدرت رقابتي با علف هاي هرز موفق تر از ندا بوده و عملكرد بيشتري توليد كرده است. در بين تيمارهاي مورد آزمايش كمترين عملكرد در تيمار شاهد بوده كه بيشترين تراكم و وزن خشك علفهاي هرز را داشته است. در بين تيمارها گرچه علفكش با دوبار وجين دستي بهتر بوده ولي علفكش به همراه دوبار كونويدر و علفكش به همراه يك بار كونوويدر و يك با وجين دستي را بخاطر آساني كار و كاهش هزينه كار مي توان توصيه نمود.كلمات كليدي: برنج هيبريد ،كنترل علف هرز ،كونوويدر،علف کش ، وجين دستياگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :
العاب
العاب عيون
العاب طبخ
العاب تلبيس
العاب بنات
العاب سيارات
العاب اولاد
العاب باربي
العاب جديدة
العاب فلاش
العاب اطفال
العاب حب
العاب مزارع


العاب عسل
العاب طبخ
العاب تلبيس
العاب بنات
العاب سيارات
العاب اولاد
العاب باربي
العاب جديدة
العاب فلاش
العاب اطفال
العاب حب
العاب مزارع

العاب صيف
العاب طبخ
العاب تلبيس
العاب بنات
العاب سيارات
العاب اولاد
العاب باربي
العاب جديدة
العاب فلاش
العاب اطفال
العاب حب
العاب مزارع

العاب عز
العاب طبخ
العاب تلبيس
العاب بنات
العاب سيارات
العاب اولاد
العاب باربي
العاب جديدة
العاب فلاش
العاب اطفال
العاب حب
العاب مزارع


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com