برنج
امروز پنج شنبه 7/12/1399
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
شنبه / /

بهينه‌سازي تكنولوژي برنج هيبريد


بهينه‌سازي تكنولوژي برنج هيبريد

عنوان طرح: بهينه‌سازي تكنولوژي برنج هيبريد

- شماره مصوب طرح: 00000-8401-11-130000-100-1

- عنوان پروژه: بررسي مكانيزاسيون كشت و توليد برنج هيبريد

- شماره مصوب پروژه: 84017-8401-11-130000-012-2

- نام و نام‌خانوادگي مجري مسئول( اختصاص به پروژه‌ها وطرح‌هاي ملي ومشترك دارد): حميد درستي

- نام ونام‌خانوداگي مجري : محمدرضا عليزاده

- نام‌و نام‌خانوادگي همكاران : جوهر علي و غلامرضا خانكشي‌پور

- نام‌و نام‌خانوادگي مشاور(ان):

- محل اجرا: مؤسسه تحقيقات برنج کشور

- تاريخ شروع: 1384

- مدت اجرا: 2 سال و 5 ماه

- ناشر( موسسه / مركز ملي): مؤسسه تحقيقات برنج كشور

چكيده


كشت و توليد برنج هيبريد در روش دستي پرهزينه بوده و به تعداد كارگر زيادي نياز دارد. توسعه مكانيزاسيون به ويژه در عمليات كاشت و برداشت برنج يكي از راه‌كارهاي اساسي كاهش هزينه توليد و افزايش بهره‌وري نيروي كار محسوب مي‌شود. در اين تحقيق، عملكرد مزرعه‌اي ماشين نشاء‌كار چهار رديفه نوع پياده در نشاء‌كاري برنج هيبريد با سه مقدار ريزش بذر (جوانه‌دار) 60، 80 و100 گرم در هر جعبه نشاء با نشاء‌كاري دستي مقايسه شد. در مرحله برداشت، سه روش برداشت و خرمنكوبي شامل برداشت دستي و خرمنكوبي ، برداشت با دروگر و خرمنكوبي و استفاده از كمباين برنج مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش‌ها در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در مرحله نشاء‌كاري، مقدار ريزش بذر در جعبه برتعداد نشاء در هركپه و درصد كپه‌هاي نكاشت (كپه‌هاي خالي) اثر معني‌داري داشته است، به طوري كه بيشترين تعداد نشاء در هركپه با ميانگين 8/2 عدد با مقدار100 گرم و كمترين آن با ميانگين 7/1 عدد با 60 گرم بذر در هر جعبه نشاء بود. بيشترين درصد كپه‌هاي نكاشت (32/13 درصد) با مقدار60 گرم بذر در هر جعبه نشاء و كمترين آن (65/7 درصد) با مقدار100 گرم بذر در هر جعبه نشاء به دست آمد. بين تيمارها از نظر درصد كپه‌هاي شناور و عمق كاشت اختلاف معني‌داري وجود نداشت. هزينه عمليات كاشت برنج هيبريد با استفاده از ماشين نشاءكار نسبت به روش دستي در حدود 35 درصد كاهش يافت. ضايعات ناشي از ريزش در برداشت و خرمنكوبي در تيمار‌هاي ، و به ترتيب89/1، 71/1 و 73/0 درصد و ضايعات شلتوك شكسته، پوست‌كنده و ترك‌دار به ترتيب 11/6، 66/5 و 26/4 درصد تعيين گرديد. همچنين از ميان روش‌هاي برداشت، هزينه عمليات برداشت درتيمار در مقايسه با تيمارهاي و به ترتيب 7/56 و 4/31 درصد كاهش يافت.

واژه‌هاي كليدي: برنج هيبريد، مكانيزاسيون، ماشين نشاء‌كار، برداشتاگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

العاب عيون
العاب صيف
العاب عسل
العاب عز


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com