برنج
امروز پنج شنبه 7/12/1399
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
سه شنبه / /

لاين‌هاي مقاوم به بيماري بلاست برنج تهيه شد


محقق مؤسسه تحقيقات برنج كشور گفت: لاين‌هاي پاكوتاه و مقاوم به بيماري بلاست از برخي ارقام پابلند محلي برنج توسط اشعه گاما تهيه شد.

گزارش خبرگزاري فارس از رشت، شاپور عبداللهي بعد‌از‌ظهر امروز در گردهمايي انتقال يافته‌هاي تحقيقات ملي برنج كشور اظهار داشت: ايجاد تنوع ژنتيكي در بذر تعدادي از ارقام محلي برنج سنگ‌جو، سالاري و حسن‌سرائي براي كاهش ارتفاع و افزايش مقاومت به بيماري بلاست به كمك القاي موتاسيون توسط موتاژن فيزيكي گاما از سال 76 با همكاري بخش هسته‌اي كشاورزي سازمان انرژي اتمي ايران آغاز شده است.
وي ادامه داد: سلكسيون طي نسل‌هاي در حال تفكيك موجب دستيابي 66 لاين موتانت پاكوتاه و نيمه در سال‌هاي 78 و 79 شد.
به گفته عبداللهي مشاهدات ناشي از تغييرات مورفولوژيكي، تغييرات صفات فيزيك‌وشيميايي دانه و درجه‌بندي بيماري بلاست لاين‌هاي موتانت در مزرعه، آزمايشگاه كيفيت و خزانه بلاست تا نسل m7 مورد بررسي و ثبت قرار گرفتند.
محقق مؤسسه تحقيقات برنج كشور با بيان اينكه 4 لاين m _ 9 _ 1، m _ 9 _2 و m _ 9 _ 5 از والد حسن‌سرائي و m _ 10 _ 1 از والد سنگ‌جو با دز 100gy به عنوان لاين‌هاي برتر انتخاب شدند، تصريح كرد: بررسي‌هاي حاصل از آزمايش‌هاي متوالي در خزانه بلاست به ترتيب درجه بيماري 2،1،2،2 براي لاين‌هاي انتخابي و در والدين آنها بالاتر از 6 گزارش شده است.
وي خاطرنشان كرد: از لاين‌هاي انتخابي در آزمايش‌هاي پيشرفته‌تر در سال گذشته و امسال، لاين پاكوتاه موتانت m _ 9 _ 5 منتج از يك تلاقي برگشتي با والد حسن‌سرائي از حيث ميزان عملكرد 1.5 تن در هكتار نسبت به والد خود داراي برتري بوده و از نظر ويژگي كيفيت پخت نيز همسطح آن است.
عبداللهي با اشاره به اينكه ارقام برنج خوش‌كيفيت داخلي به دليل تقاضاي مصرف كنندگان به برنج‌هاي كيفي از سطح زير كشت بالايي برخوردار است، گفت: به دليل نقاط ضعف اين ارقام از حيث ارتفاع بلند و خوابيدگي و همچنين حساسيت به بيماري بلاست كاهش عملكرد را به دنبال دارند.
محقق مؤسسه تحقيقات برنج كشور با تأكيد بر اينكه اصلاح اين صفات موجب افزايش عملكرد ارقام مذكور مي‌شود، بيان داشت: افزايش توليد عملكرد در واحد سطح اين ارقام موجب افزايش درآمد كشاورزان شاليكار و كمك به برنامه خودكفايي مي‌شود.
وي با بيان اينكه افزايش جمعيت نيازمند مواد غذايي راهبردي در عرصه توليد داخلي است، افزود: پروژه‌هاي تهيه ارقام پر محصول برنج با هدف افزايش عملكرد دانه در واحد سطح به همراه اصلاح كيفيت از سال 76 به اجرا گذاشته شد.
عبداللهي تصريح كرد: دسترسي به 2 لاين 416 و 203 دستاورد يكي از پروژه‌ها با استفاده از روش تلاقي بوده است.
محقق مؤسسه تحقيقات برنج كشور اظهار داشت: لاين‌هاي مذكور در تراكم‌هاي مشخص و نياز كودي خالص ازت، فسفر و پتاس به ترتيب 120، 45 و 40 كيلوگرم در هكتار حدود 8 تن شلتوك را در شرايط مزارع تحقيقاتي از خود نشان دادند.
وي ادامه داد: اين لاين‌ها از لحاظ ويژگي عملكرد دانه، ارتفاع گياه، خروج كامل خوشه از غلاف، اندازه دانه، تعداد دانه در خوشه، طول دوره گلدهي و رسيدگي و مقاومت به بيماري بلاست از وضعيت مطلوبي برخوردارند.
عبداللهي دسترسي به لاين m _ 9_ 5 را يكي ديگر از پروژه‌ها با هدف كاهش ارتفاع و افزايش مقاومت به بيماري بلاست رقم محلي خوش كيفيت حسن‌سرائي با استفاده از اشعه گاما اعلام كرد.
به گفته محقق مؤسسه تحقيقات برنج كشور اين لاين از حيث ميزان عملكرد با 5 تن شلتوك در هكتار نسبت به والد حسن‌سرائي داراي برتري بوده و از نظر ويژگي كيفيت پخت نيز همسطح آن است.
وي خاطرنشان كرد: لاين‌هاي اميدبخش 416، 203 و m _ 9 _ 5 به عنوان كانديداي احتمالي معرفي رقم براي انجام آزمايش‌هاي ترويجي به مؤسسه تحقيقات برنج كشور ارائه شدند
اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

العاب عيون
العاب صيف
العاب عسل
العاب عز


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com