برنج
امروز چهار شنبه 17/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
دو شنبه / /

سخنراني علمي آقاي دکتر محمد زمان نوري در معاونت موسسه تحقيقات برنج کشور- مازندران


شناسايي پروتئين هاي موجود در غشاي پلاسمايي مرتبط با تنش اسمزي با استفاده از پروتئوميکس کمّي

سخنراني علمي آقاي دکتر محمد زمان نوري از اعضاي هيت علمي و محقق بخش اصلاح بذر معاونت که اخيراً موفق به اخذ دکتري تخصصي کشاورزي در کشور ژاپن شده اند تحت عنوان« شناسائي پروتئين هاي موجود در غشاي پلاسمايي مرتبط با تنش اسمزي با استفاده از پروتئوميکس کمي» در سالن کنفرانس و در حضور اعضاي هيت علمي و کارشناسان محقق برگزار گرديد. ابتداي آقاي مهندس نصيري رئيس معاونت موسسه ضمن عرض سلام و خير مقدم مدعوين و تبريک اخذ دکتري تخصصي آقاي دکتر نوري، در خصوص نقش نيروي انساني فعال در رشد و پويايي جامعه و کارگروهي در تحقيقات و رسيدن به خودکفايي در توليد برنج بياناتي ارائه نموده و سپس آقاي مهندس رستمي مسئول بخش فني و تحقيقاتي معاونت با معرفي آقاي دکتر نوري خلاصه اي از فعاليت هاي تحصيلي و تحقيقاتي ايشان را به سمع و نظر حاضران رسانده و در پايان آقاي دکتر نوري سخنراني خود را ارائه نموده که چکيده آن ذيل خبر ضميمه مي باشد.شناسايي پروتئين هاي موجود در غشاي پلاسمايي مرتبط با تنش اسمزي

با استفاده از پروتئوميکس کمّي

محمد زمان نوري – عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات برنج کشور-معاونت مازندرانتنش­هاي محيطي اثرات نا مطلوبي بر روي رشد و نمو و توليد محصولات زراعي بر جاي مي گذارند. تنش اسمزي که در اثر عواملي همچون خشکي، شوري و سرما ايجاد مي گردد از جمله مهمترين تنش هاي محيطي مي باشد. مطالعه حاضر، به بررسي رفتار سلول گياهي در شرايط تنش به منظور درک مکانيسم پاسخ گياه با استفاده از تکنيک هاي نوين پروتئوميکس مي پردازد. روش پروتئوميکس بدليل قابليت توصيف مسيرهاي ملکولي از طريق شناسايي پروتئين­ها و آنزيم­هاي مرتبط با تنش از اهميت ويژه اي برخوردارمي باشد. در اين تحقيق، ابتدا با استفاده از آناليز مقايسه اي پروتئوميکس و با کمک دو تکنيکgel-based proteomics وmass spectrometry-based proteomics ، پروتئينهاي مرتبط با تنش اسمزي در غشاي پلاسمايي گياهچه سويا شناسايي گرديدند. بدين منظور با استفاده از روش جداسازي دوفازي، غشاي پلاسمايي سلول با خلوص بالا از گياهچه شاهد و تحت تنش اسمزي (تيمار %10 پلي اتيلن گليکول) بدست آمد. نتيجه روش gel-based نشان داد که ميزان بيان تعداد 4 و 8 لکه پروتئيني افزايش و کاهش معني دار يافته بود که اين تغيير در روش mass spectrometry-based به ترتيب به 11 و 75 پروتئين رسيد. اين مطالعه نشان داد که دو روش ياد شده به عنوان مکمل يکديگر در شناسايي طيف وسيعتري از پروتئين ها نقش دارند. يکي از پروتئينهايي که ميزان بيان آن افزايش معني داري يافته بود plasma membrane h+-atpaseبود که يک پروتئين کليدي در برقراري تعادل يوني سلول مي باشد. در آزموني جداگانه، افزايش بيان ژن اين پروتئين نيز مورد تاييد قرار گرفت. با توجه به نتايج بدست آمده و جهت انجام مطالعات تکميلي، پروتئيني با نام calnexin که تنها پروتئين افزايش يافته در اثر تنش در هر دو روش ياد شده بود انتخاب گرديد. آزمونهاي وسترن بلات پس از ساخت آنتي ژن و توليد آنتي بادي اختصاصي براي اين پروتئين انجام گرديد و رفتار اين پروتئين که يک پروتئين موجود در شبکه آندپلاسمي است، در گياه دو لپه سويا و گياه تک لپه برنج در شرايط مختلف تنش هاي محيطي مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيان calnexin در جزء غشايي (membrane fraction) سويا با افزايش سن گياهچه کاهش يافت که اين کاهش تحت تنش اسمزي بيشتر بود. اين نتايج نشان مي دهد که تنش اسمزي موجب تنش در شبکه آندوپلاسمي سلول شده و موجب تغيير در بيان طيف وسيعي از پروتئينهاي غشاي پلاسمايي مي گردد. بر اساس نتايج اين تحقيق، مدلي از مکانيسم انتقال پروتئين calnexin از شبکه آندپلاسمي به غشاي پلاسمايي ارئه گرديد.اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 

آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com